DOŚWIADCZENIE

Nasze realizacje prowadziliśmy w wielu branżach wdrażając narzędzia Lean.

„Nie wyobrażamy sobie firmy, niezależnie od branży, która nie chciałaby zwiększyć swoich zysków poprzez eliminację marnotrawstwa.”

Nasze działania zostały potwierdzone licznymi referencjami.

„Naszym głównym celem jest dostarczanie klientom wysokiej jakości usługi”

Nasze realizacje prowadzimy w formie projektów Lean.

„Podejście projektowe to kluczowy czynnik do osiągnięcia zamierzonego celu”

Nasze działania opisujemy w studium przypadku Lean.

„Zebrane doświadczenia przedstawiamy w przykładach, aby inspirować nowych klientów”

Nasze realizacje wspomagają prowadzenie firmy poprzez odpowiednie narzędzia w arkuszach Excel.

„W większości firm, w których byliśmy, podstawowym narzędziem do pracy był program Excel”

Nasze działania prowadzimy w różnych obszarach działalności naszych klientów.

„Firmy składają się z wielu obszarów, wśród których wyróżnia się wiele procesów – by osiągnąć sukces trzeba każdy z nich doskonalić”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  • Kraków, ul. Pańska 18

  • pgolonka@leanactionplan.pl

  • +48 506 969 080

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 506 969 080

FORMULARZ