OFERTA REALIZACJI
PROJEKTÓW DLA FIRM

Założeniem realizacji projektu jest spełnienie określonego celu. Projekt jest formułowany zgodnie z metodyką SMART.

CEL PROJEKTU JEST:

S – Skonkretyzowany

M – Mierzalny

A – Ambitny

R – Realny

T – (Time-Bound) Określony w czasie

     Realizacja projektu w wyznaczonym czasie
     Spełnienie założeń projektowych

PRZYKŁADY CELÓW PROJEKTOWYCH:

   Zwiększenie wydajności linii o 25%

   Zwiększenie efektywności procesu o 35%

   Skrócenie czasu przezbrojenia linii produkcyjnej o 30%

   Zmniejszenie poziomu zapasów o 50%

   Usprawnienie planowania produkcji OTD 100%

 • Wybór grupy projektowej
 • Opracowanie głównych wskaźników realizacji projektu KPI

  Wdrażanie projektowego planu działania (Action Plan)

 • Wizualizacja postępów

  Zarządzanie projektem

 • Wyznaczanie kamieni milowych
 • Koordynowanie działań oraz monitorowanie postępów
 • Raportowanie realizacji działań
 • Bieżąca weryfikacja kosztów

  Zamknięcie projektu

 • Określenie korzyści oraz zysków ze zrealizowanych działań
 • Przedstawienie kosztorysu realizacji projektu
LAP

Czas trwania:

3 miesiące – 1 rok

     Policzalne zyski ze zrealizowanych działań w ramach warsztatów

     Plan działania do realizacji projektu

     Zademonstrowanie możliwości zmian i wynikających z nich korzyści

     Większe zaangażowanie pracowników

     Sprawdzenie narzędzi do optymalizacji w praktyce

     Ocena przydatności narzędzi w danej specyfice firmy

     Praca na realnych przykładach ze swojej firmy

Szkolenia Lean indywidualne

Najczęściej realizowane projekty:

   Optymalizacja ustawienia maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej – Projekt Layout

   Transformacja obszaru produkcyjnego

   Poprawa przypływu informacji

   Optymalizacja logistyki wewnętrznej

   Poprawa planowania produkcji

   Standaryzacja procesów produkcyjnych

   Wdrożenie wskaźników do zarządzania przedsiębiorstwem

   Wdrożenie 5S na zakładzie produkcyjnym

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      LAYOUT
Layout - ustawienie maszyn
BRANŻA      DRUKARNIAZATRUDNIENIE     +50
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      PRZEPŁYW INFORMACJI
BRANŻA      AUTOMOTIVEZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      TRANSFORMACJA
Organizacja montażu i pakowania - wygląd obrzaru
BRANŻA      OBRÓBKA SZKŁA
ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      ZARZĄDZANIE FIRMĄ
NARZĘDZIE      ZARZĄDZANIE PROCESAMI

Jeżeli chcesz, tak jak nasi klienci, rozwijać swoje przedsiębiorstwo, skontaktuj się z nami i umów się
na spotkanie, na którym zostanie przedstawiona wizja Transformacji Lean.

PYTAJ I ZBIERAJ ODPOWIEDZI

Kraków

ul. Wrocławska 87

30-011 Kraków

Wrocław

pl. Solny 14 lok. 3

50-062 Wrocław

Piotr Golonka Leanactionplan

Piotr Golonka

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080
 

NAPISZ DO NAS

[contact-form-7 id="5" title="Contact form 1"]