CASE STUDY 18
Gniazdo produkcyjne

Spinacz - grafika

Opis przypadku

Produkcja

przetwórstwo rur stalowych

Główne procesy

magazynowanie i cięcie

Założenia

W wyniku mapowania strumienia wartości rodziny produktów stanowiącej 11% całego wolumenu produkcji, opracowano propozycję ciągłego przepływu między 3 procesami. Pierwotnie procesy odbywały się w 3 oddalonych od siebie działach, co wymuszało produkcję w partiach oraz nadmierny transport.

BRANŻA

AUTOMOTIVE

ZATRUDNIENIE

+ 150

PROCES

Mycie/pakowanie

NARZĘDZIE

GNIAZDO PRODUKCYJNE

Spadek wartości - grafika

Straty

Sumaryczny czas produkcji 1 pojemnika: 312,5 min

Czas przejścia między 3 procesami: 6 dni

Proces wykonywany przez 3 osoby

Łączna długość drogi transportowej: 565 m

Zapasy międzyoperacyjne na poziomie 1000 szt.

Trybik - grafika

Podjęte działania

Projekt stanu przyszłego z uwzględnieniem ciągłego przepływu [Fot 1]

Utworzenie standardu całego procesu

Szkolenie pracowników z nowej organizacji pracy

Pieniądz - grafika

Uzyskane korzyści

Skrócenie czasu produkcji 1 pojemnika o 72,5 min (do 240 min)

Skrócenie czasu przejścia o 5 dni

Zmniejszenie zapasów międzyoperacyjnych o 84% (z 1000 szt. do 160 szt.)

Proces wykonywany przez 1 osobę [Fot 2]

Skrócenie drogi transportowej o 35% (o 200 m)

Wzrost wydajności całkowitej o 33%

Oko - grafika

Zdjęcia

Fot. 1 – Schemat procesu

Fot. 2 – Rzeczywisty wygląd obszaru

2018-12-21T15:25:29+01:00

Gniazdo produkcyjne

napisano przez: Krzysztof Pawłowski Do przeczytania w 10 min
0