CASE STUDY 18
Gniazdo produkcyjne

Spinacz - grafika

Opis przypadku

Produkcja

przetwórstwo rur stalowych

Główne procesy

magazynowanie i cięcie

Założenia

W wyniku mapowania strumienia wartości rodziny produktów stanowiącej 11% całego wolumenu produkcji, opracowano propozycję ciągłego przepływu między 3 procesami. Pierwotnie procesy odbywały się w 3 oddalonych od siebie działach, co wymuszało produkcję w partiach oraz nadmierny transport.

BRANŻA

AUTOMOTIVE

ZATRUDNIENIE

+ 150

PROCES

Mycie/pakowanie

NARZĘDZIE

GNIAZDO PRODUKCYJNE

Spadek wartości - grafika

Straty

Sumaryczny czas produkcji 1 pojemnika: 312,5 min

Czas przejścia między 3 procesami: 6 dni

Proces wykonywany przez 3 osoby

Łączna długość drogi transportowej: 565 m

Zapasy międzyoperacyjne na poziomie 1000 szt.

Trybik - grafika

Podjęte działania

Projekt stanu przyszłego z uwzględnieniem ciągłego przepływu [Fot 1]

Utworzenie standardu całego procesu

Szkolenie pracowników z nowej organizacji pracy

Pieniądz - grafika

Uzyskane korzyści

Skrócenie czasu produkcji 1 pojemnika o 72,5 min (do 240 min)

Skrócenie czasu przejścia o 5 dni

Zmniejszenie zapasów międzyoperacyjnych o 84% (z 1000 szt. do 160 szt.)

Proces wykonywany przez 1 osobę [Fot 2]

Skrócenie drogi transportowej o 35% (o 200 m)

Wzrost wydajności całkowitej o 33%

Oko - grafika

Zdjęcia

Przykład case study: Projektowanie gniazd produkcyjnych

Fot. 1 – Schemat procesu

Gniazdo produkcyjne - układ na żywo

Fot. 2 – Rzeczywisty wygląd obszaru

Jeżeli chcesz, tak jak nasi klienci, rozwijać swoje przedsiębiorstwo, skontaktuj się z nami i umów się
na spotkanie, na którym porozmawiamy o Twoich potrzebach i dopasujemy najlepsze rozwiązanie..

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
OMÓWIMY MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

  • Kraków, ul Wrocławska 87

  • pgolonka@leanactionplan.pl

  • +48 729 831 085

Piotr Golonka Leanactionplan

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 729 831 085
Kraków, ul. Wrocławska 87

FORMULARZ