ZBIÓR LEAN
CASE STUDY

Sprawdź jak wygląda zastosowanie narzędzi Lean w praktyce na podstawie przykładów case study

Uwolnienie przestrzeni na hali produkcyjnej, skrócenie całkowitego czasu realizacji zlecenia oraz wskazanie priorytetowych obszarów do optymalizacji.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      DIAGNOZA
Przykład case study - Diagnoza Lean w przemyśle stalowym
Przykład case study - Diagnoza przedsiębiorstwa, audyt lean

Analiza efektywności procesów produkcyjnych, określenie możliwości obniżenia poziomu zapasów oraz poprawa planowania produkcji.

BRANŻA      PRODUKCJA OKIEN ZATRUDNIENIE     +25
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      DIAGNOZA

Optymalizacja oszczędności w grupie elementów wchodzących w skład głównej rodziny produktowej. Zakładany 150% wzrost popytu w nadchodzących 5 latach.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PAKOWANIE NARZĘDZIE      VSM
Przykład case study - VSM Mapowanie strumienia wartości
Przykład case study: projektowanie layoutu hali produkcyjnej

Opracowanie Layoutu stanu obecnego w formie *.cad.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +1000
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      LAYOUT

Analiza przepływu materiału na hali produkcyjnej oraz propozycja przyszłego ustawienia maszyn, zmniejszenie nadmiernego transportu.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO DREWNA ZATRUDNIENIE     +50
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      LAYOUT
Przykład case study: Diagram spaghetti, projektowanie przepływu
Przykład case study: Projektowanie gniazd produkcyjnych

W wyniku mapowania strumienia wartości rodziny produktów stanowiącej 11% całego wolumenu produkcji, opracowano propozycję ciągłego przepływu między trzema procesami. Pierwotnie procesy odbywały się w trzech oddalonych od siebie działach, co wymuszało produkcję w partiach oraz nadmierny transport.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MYCIE/PAKOWANIE NARZĘDZIE      GNIAZDO PRODUKCYJNE

Na hali znajduje się 15 kabin spawalniczych, w których pracują spawacze na pierwszej i drugiej zmianie. Każda kabina ma swoje wyposażenie w zależności od wykonywanego detalu. Podczas wykonywania badań migawkowych wykryto duży udział czynności zbędnych – głównie szukania narzędzi.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      5S
Case study: 5S na spawaniu - tablica z narzędziami
Przykład case study: Standaryzacja pracy na obszarze montażu

Opracowanie optymalnego sposobu wykonywania operacji, podniesienie wydajności, eliminacja błędów, redukcja poziomu braków.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MONTAŻ/PAKOWANIE NARZĘDZIE      STANDARYZACJA

Eliminacja nadmiernego planowania poszczególnych obszarów, likwidacja ciągłego nadawania priorytetów, zmniejszenie nadprodukcji, wyrównanie Lead Time (czasu realizacji zleceń).

BRANŻA      LOTNICTWO ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     PRODUKCJA NARZĘDZIE      FIFO
Przykład case study: FIFO - analiza Lead Time
Przykład case study: Projektowanie tablicy FIFO

Zapewnienie zachowania zasady FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), eliminacja możliwości popełnienia błędu przy 40 różnych rodzajach rur, eliminacja potencjalnych reklamacji, ułatwienie identyfikacji rur.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MAGAZYNOWANIE/CIĘCIE NARZĘDZIE      FIFO

Zwiększenie dostępności maszyn do produkcji, podniesienie wydajności w środowisku wysokiej sezonowości, opracowanie planu na skrócenie procesu przezbrojenia.

BRANŻA      SPOŻYWCZA ZATRUDNIENIE     +100
PROCES     MYCIE MASZYN NARZĘDZIE      SMED
Przykład case study SMED - warsztaty, analiza czynności
Przykład case study SMED w drukarni - diagram spaghetti

Podniesienie wydajności, zwiększenie dostępności urządzeń do produkcji, zmniejszenie kosztów przezbrojenia, stabilizacja czasu przezbrojenia na potrzeby procesu planowania produkcji.

BRANŻA      DRUKARSKA ZATRUDNIENIE     +50
PROCES     PRZEZBRAJANIE MASZYNY NARZĘDZIE      SMED

Zapewnienie 100% dostępności dobrych komponentów, zagwarantowanie ciągłości procesu, brak angażowania pracowników magazynu do procesu, eliminacja nadmiernej komunikacji na linii Pakowanie – Magazyn.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     PAKOWANIE NARZĘDZIE      KANBAN
Przykład case study - Regał Kanban
Przykład case study - Planowanie obciążenia stanowisk

Określenie pracochłonności oraz kosztów niestandardowych i niepowtarzających się zleceń.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO DREWNA ZATRUDNIENIE     +50
PROCES     PRODUKCJA NARZĘDZIE      PLANOWANIE

Analiza procesu sprzedaży pod kątem sprzedaży detalicznej i hurtowej.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +200
PROCES     SPRZEDAŻ NARZĘDZIE     ANALIZA PARETO
Przykład case stady - analiza działu sprzedaży

Określenie zdolności produkcyjnych poszczególnych maszyn i urządzeń

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     PRODUKCJA NARZĘDZIE      CAPACITY

Wdrożenie gniazd produkcyjnych do procesu tłoczenia. Wzrost efektywności produkcji dla kluczowych rodzin produktów.

BRANŻA     PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +100
PROCES     TOCZENIE NARZĘDZIE     GNIAZDO PRODUKCYJNE
zwiększenie wydajności produkcji
Przykład case study: Layout magazynowanie rur

Redukcja powierzchni produkcyjnej, poprawienie przepływu materiału, uwolnienie przestrzeni dla procesu cięcia – przeniesienie piły z odległej lokalizacji.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      LAYOUT

Optymalizacja ustawienia maszyn z założeniem zakupu 10 maszyn.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE     LAYOUT
Przykład case study: Ogranizacja stref magazynowych
Przykład case study: Mapowanie procesów usługowych

Eliminacja strat podczas realizacji projektów. Ujednolicenie prowadzenia projektów o niskiej seryjności oraz powtarzalności. Usprawnienie przepływu informacji.

BRANŻA      USŁUGOWA
ZATRUDNIENIE     +25
PROCES      ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
NARZĘDZIE      VSM

Monitorowanie efektywności produkcji, umożliwienie podejmowania decyzji biznesowych na bazie wskaźników.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      ZARZĄDZANIE NARZĘDZIE     WSKAŹNIKI
Przykład case study: Wskaźniki - zarządzanie produkcją
Przykład case study: Rejestr kart pomiarowych

Brak systemowego podejścia do archiwizacji dokumentacji kontrolnej powodował błędy i pominięcia przy zapisywaniu danych. Wyniki pomiarów zapisywane były w formie kart, których szablony opracowano na bazie arkuszy excel.

BRANŻA      AUTOMOTIVE
ZATRUDNIENIE     +200
PROCES      KONTROLA JAKOŚCI
NARZĘDZIE      EXCEL

Wdrożenie systemu 5S w celu poprawy organizacji miejsca pracy.

BRANŻA      DRUKARSKA ZATRUDNIENIE     +25
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      5S
Przykład case study: 5s na drukarni

Kalkulator kosztów produkcji to konieczne narzędzie do monitorowania rentowności zleceń i produktów.

BRANŻA      DRUKARNIA
ZATRUDNIENIE     +50
PROCES      KONTROLA KOSZTÓW
NARZĘDZIE      EXCEL

Brak systemowego prowadzenia procedur obsługi reklamacji powodował szereg problemów takich jak: pominięcia, niedotrzymane terminy, problemy komunikacyjne na linii firma – klient, a tak że problemy komunikacyjne wewnątrz zespołu.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      KONTROLA JAKOŚCI
NARZĘDZIE     EXCEL
Przykład case study: rejestr reklamacji

Określenie zdolności produkcyjnych poszczególnych maszyn i urządzeń

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PLANOWANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCJI
NARZĘDZIE      EXCEL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  • Kraków, ul. Wrocławska 87

  • pgolonka@leanactionplan.pl

  • +48 508 969 080

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080

FORMULARZ

    Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę zgodnie z zasadami naszej polityki prywatności. Bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas podstawa.

    Powrót do strony głównej