ZBIÓR LEAN
CASE STUDY

Sprawdź, zastosowanie narzędzi Lean w praktyce na podstawie przykładów case study

Ocena zyskowności/straty na poszczególnych produktach w sprzedaży.

BRANŻA      E-COMMERCE ZATRUDNIENIE       +50
PROCES      SPRZEDAŻ NARZĘDZIE             EXCEL – RENTOWNOŚĆ ALLEGRO
Zysk i Starta na ALLEGRO miesięcznie
Przykład case study - Diagnoza Lean w przemyśle stalowym

Uwolnienie przestrzeni na hali produkcyjnej, skrócenie całkowitego czasu realizacji zlecenia oraz wskazanie priorytetowych obszarów do optymalizacji.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      DIAGNOZA

Analiza efektywności procesów produkcyjnych, określenie możliwości obniżenia poziomu zapasów oraz poprawa planowania produkcji.

BRANŻA      PRODUKCJA OKIEN ZATRUDNIENIE     +25
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      DIAGNOZA
Przykład case study - Diagnoza przedsiębiorstwa, audyt lean
Przykład case study - VSM Mapowanie strumienia wartości

Optymalizacja oszczędności w grupie elementów wchodzących w skład głównej rodziny produktowej. Zakładany 150% wzrost popytu w nadchodzących 5 latach.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PAKOWANIE NARZĘDZIE      VSM

Opracowanie Layoutu stanu obecnego w formie *.cad.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +1000
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      LAYOUT
Przykład case study: projektowanie layoutu hali produkcyjnej
excel do planowania zakupów dla e-commerce

Analiza sprzedaży, estymacja sprzedaży, analiza trendów, plan sprzedaży, składanie zamówień i generowanie zamówień.

BRANŻA      E-COMMERCE ZATRUDNIENIE     +1000
PROCES      ZAKUPY NARZĘDZIE      EXCEL, ERP

Analiza przepływu materiału na hali produkcyjnej oraz propozycja przyszłego ustawienia maszyn, zmniejszenie nadmiernego transportu.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO DREWNA ZATRUDNIENIE     +50
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      LAYOUT
Przykład case study: Diagram spaghetti, projektowanie przepływu
Przykład case study: Projektowanie gniazd produkcyjnych

W wyniku mapowania strumienia wartości rodziny produktów stanowiącej 11% całego wolumenu produkcji, opracowano propozycję ciągłego przepływu między trzema procesami. Pierwotnie procesy odbywały się w trzech oddalonych od siebie działach, co wymuszało produkcję w partiach oraz nadmierny transport.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MYCIE/PAKOWANIE NARZĘDZIE      GNIAZDO PRODUKCYJNE

Automatyzacja zarządzania płatnymi reklamami na Amazon ADS.

BRANŻA      E-COMMERCE ZATRUDNIENIE     +200
PROCES      SPRZEDAŻ NARZĘDZIE      EXCEL
Excel do zarządzania reklamami AMAZON ADS
Case study: 5S na spawaniu - tablica z narzędziami

Na hali znajduje się 15 kabin spawalniczych, w których pracują spawacze na pierwszej i drugiej zmianie. Każda kabina ma swoje wyposażenie w zależności od wykonywanego detalu. Podczas wykonywania badań migawkowych wykryto duży udział czynności zbędnych – głównie szukania narzędzi.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      5S

Opracowanie optymalnego sposobu wykonywania operacji, podniesienie wydajności, eliminacja błędów, redukcja poziomu braków.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MONTAŻ/PAKOWANIE NARZĘDZIE      STANDARYZACJA
Przykład case study: Standaryzacja pracy na obszarze montażu
Przykład case study: FIFO - analiza Lead Time

Eliminacja nadmiernego planowania poszczególnych obszarów, likwidacja ciągłego nadawania priorytetów, zmniejszenie nadprodukcji, wyrównanie Lead Time (czasu realizacji zleceń).

BRANŻA      LOTNICTWO ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     PRODUKCJA NARZĘDZIE      FIFO

Zapewnienie zachowania zasady FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), eliminacja możliwości popełnienia błędu przy 40 różnych rodzajach rur, eliminacja potencjalnych reklamacji, ułatwienie identyfikacji rur.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MAGAZYNOWANIE/CIĘCIE NARZĘDZIE      FIFO
Przykład case study: Projektowanie tablicy FIFO
Przykład case study SMED - warsztaty, analiza czynności

Zwiększenie dostępności maszyn do produkcji, podniesienie wydajności w środowisku wysokiej sezonowości, opracowanie planu na skrócenie procesu przezbrojenia.

BRANŻA      SPOŻYWCZA ZATRUDNIENIE     +100
PROCES     MYCIE MASZYN NARZĘDZIE      SMED

Podniesienie wydajności, zwiększenie dostępności urządzeń do produkcji, zmniejszenie kosztów przezbrojenia, stabilizacja czasu przezbrojenia na potrzeby procesu planowania produkcji.

BRANŻA      DRUKARSKA ZATRUDNIENIE     +50
PROCES     PRZEZBRAJANIE MASZYNY NARZĘDZIE      SMED
Przykład case study SMED w drukarni - diagram spaghetti
Przykład case study - Regał Kanban

Zapewnienie 100% dostępności dobrych komponentów, zagwarantowanie ciągłości procesu, brak angażowania pracowników magazynu do procesu, eliminacja nadmiernej komunikacji na linii Pakowanie – Magazyn.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     PAKOWANIE NARZĘDZIE      KANBAN

Określenie pracochłonności oraz kosztów niestandardowych i niepowtarzających się zleceń.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO DREWNA ZATRUDNIENIE     +50
PROCES     PRODUKCJA NARZĘDZIE      PLANOWANIE
Przykład case study - Planowanie obciążenia stanowisk
Wskaźnik dostępności produktó na FBA

Analiza procesu sprzedaży pod kątem sprzedaży detalicznej i hurtowej.

BRANŻA     E-COMMERCE ZATRUDNIENIE     +200
PROCES     LOGISTYKA FBA NARZĘDZIE      EXCEL

Analiza procesu sprzedaży pod kątem sprzedaży detalicznej i hurtowej.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +200
PROCES     SPRZEDAŻ NARZĘDZIE     ANALIZA PARETO
Przykład case stady - analiza działu sprzedaży

Określenie zdolności produkcyjnych poszczególnych maszyn i urządzeń

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     PRODUKCJA NARZĘDZIE      CAPACITY

Wdrożenie gniazd produkcyjnych do procesu tłoczenia. Wzrost efektywności produkcji dla kluczowych rodzin produktów.

BRANŻA     PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +100
PROCES     TOCZENIE NARZĘDZIE     GNIAZDO PRODUKCYJNE
zwiększenie wydajności produkcji
Przykład case study: Layout magazynowanie rur

Redukcja powierzchni produkcyjnej, poprawienie przepływu materiału, uwolnienie przestrzeni dla procesu cięcia – przeniesienie piły z odległej lokalizacji.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      LAYOUT

Optymalizacja ustawienia maszyn z założeniem zakupu 10 maszyn.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE     LAYOUT
Przykład case study: Ogranizacja stref magazynowych
Przykład case study: Mapowanie procesów usługowych

Eliminacja strat podczas realizacji projektów. Ujednolicenie prowadzenia projektów o niskiej seryjności oraz powtarzalności. Usprawnienie przepływu informacji.

BRANŻA      USŁUGOWA
ZATRUDNIENIE     +25
PROCES      ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
NARZĘDZIE      VSM

Monitorowanie efektywności produkcji, umożliwienie podejmowania decyzji biznesowych na bazie wskaźników.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      ZARZĄDZANIE NARZĘDZIE     WSKAŹNIKI
Przykład case study: Wskaźniki - zarządzanie produkcją
Przykład case study: Rejestr kart pomiarowych

Brak systemowego podejścia do archiwizacji dokumentacji kontrolnej powodował błędy i pominięcia przy zapisywaniu danych. Wyniki pomiarów zapisywane były w formie kart, których szablony opracowano na bazie arkuszy excel.

BRANŻA      AUTOMOTIVE
ZATRUDNIENIE     +200
PROCES      KONTROLA JAKOŚCI
NARZĘDZIE      EXCEL

Wdrożenie systemu 5S w celu poprawy organizacji miejsca pracy.

BRANŻA      DRUKARSKA ZATRUDNIENIE     +25
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      5S
Przykład case study: 5s na drukarni

Kalkulator kosztów produkcji to konieczne narzędzie do monitorowania rentowności zleceń i produktów.

BRANŻA      DRUKARNIA
ZATRUDNIENIE     +50
PROCES      KONTROLA KOSZTÓW
NARZĘDZIE      EXCEL

Brak systemowego prowadzenia procedur obsługi reklamacji powodował szereg problemów takich jak: pominięcia, niedotrzymane terminy, problemy komunikacyjne na linii firma – klient, a tak że problemy komunikacyjne wewnątrz zespołu.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      KONTROLA JAKOŚCI
NARZĘDZIE     EXCEL
Przykład case study: rejestr reklamacji

Określenie zdolności produkcyjnych poszczególnych maszyn i urządzeń

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PLANOWANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCJI
NARZĘDZIE      EXCEL

   KONTAKT

  • Uzupełnij formularz, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju firmy, przeprowadzenia szkolenia, wspólnych warsztatów lub czy innej formy współpracy. Jeżeli możesz podaj jak najwięcej szczegółów.
  • Twoja wiadomość jest dla nas ważna, odpowiemy na nią maksymalnie kolejnego dnia roboczego. 
  • W zależności od pytania poprosimy Cię o niezobowiązującą rozmowę telefoniczną lub spotkanie online. Taka forma kontaktu pozwoli nam najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Obsługa klienta
Anna Etgens
Specjalistka ds. zadowolenia klienta

Powrót do strony głównej