Lean Case Study 2018-10-16T20:50:29+00:00

ZBIÓR LEAN
CASE STUDY

Uwolnienie przestrzeni na hali produkcyjnej, skrócenie całkowitego czasu realizacji zlecenia oraz wskazanie priorytetowych obszarów do optymalizacji.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      DIAGNOZA
Diagnoza przedsiębiorstwa

Analiza efektywności procesów produkcyjnych, określenie możliwości obniżenia poziomu zapasów oraz poprawa planowania produkcji.

BRANŻA      PRODUKCJA OKIEN ZATRUDNIENIE     +25
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      DIAGNOZA

Optymalizacja oszczędności w grupie elementów wchodzących w skład głównej rodziny produktowej. Zakładany 150% wzrost popytu w nadchodzących 5 latach.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PAKOWANIE NARZĘDZIE      VSM
Mapa Stanu Obecnego - VSM
layout hali produkcyjnej

Opracowanie Layoutu stanu obecnego w formie *.cad.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +1000
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      LAYOUT

Analiza przepływu materiału na hali produkcyjnej oraz propozycja przyszłego ustawienia maszyn, zmniejszenie nadmiernego transportu.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO DREWNA ZATRUDNIENIE     +50
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      LAYOUT
Gniazdo produkcyjne

W wyniku mapowania strumienia wartości rodziny produktów stanowiącej 11% całego wolumenu produkcji, opracowano propozycję ciągłego przepływu między trzema procesami. Pierwotnie procesy odbywały się w trzech oddalonych od siebie działach, co wymuszało produkcję w partiach oraz nadmierny transport.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MYCIE/PAKOWANIE NARZĘDZIE      GNIAZDO PRODUKCYJNE

Na hali znajduje się 15 kabin spawalniczych, w których pracują spawacze na pierwszej i drugiej zmianie. Każda kabina ma swoje wyposażenie w zależności od wykonywanego detalu. Podczas wykonywania badań migawkowych wykryto duży udział czynności zbędnych – głównie szukania narzędzi.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      5S

Opracowanie optymalnego sposobu wykonywania operacji, podniesienie wydajności, eliminacja błędów, redukcja poziomu braków.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MONTAŻ/PAKOWANIE NARZĘDZIE      STANDARYZACJA

Eliminacja nadmiernego planowania poszczególnych obszarów, likwidacja ciągłego nadawania priorytetów, zmniejszenie nadprodukcji, wyrównanie Lead Time (czasu realizacji zleceń).

BRANŻA      LOTNICTWO ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     PRODUKCJA NARZĘDZIE      FIFO
Tablica FIFO

Zapewnienie zachowania zasady FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), eliminacja możliwości popełnienia błędu przy 40 różnych rodzajach rur, eliminacja potencjalnych reklamacji, ułatwienie identyfikacji rur.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MAGAZYNOWANIE/CIĘCIE NARZĘDZIE      FIFO

Zwiększenie dostępności maszyn do produkcji, podniesienie wydajności w środowisku wysokiej sezonowości, opracowanie planu na skrócenie procesu przezbrojenia.

BRANŻA      SPOŻYWCZA ZATRUDNIENIE     +100
PROCES     MYCIE MASZYN NARZĘDZIE      SMED

Podniesienie wydajności, zwiększenie dostępności urządzeń do produkcji, zmniejszenie kosztów przezbrojenia, stabilizacja czasu przezbrojenia na potrzeby procesu planowania produkcji.

BRANŻA      DRUKARSKA ZATRUDNIENIE     +50
PROCES     PRZEZBRAJANIE MASZYNY NARZĘDZIE      SMED

Zapewnienie 100% dostępności dobrych komponentów, zagwarantowanie ciągłości procesu, brak angażowania pracowników magazynu do procesu, eliminacja nadmiernej komunikacji na linii Pakowanie – Magazyn.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES     PAKOWANIE NARZĘDZIE      KANBAN
Wykres obciążenia stanowisk

Określenie pracochłonności oraz kosztów niestandardowych i niepowtarzających się zleceń.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO DREWNA ZATRUDNIENIE     +50
PROCES     PRODUKCJA NARZĘDZIE      PLANOWANIE

Analiza procesu sprzedaży pod kątem sprzedaży detalicznej i hurtowej.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +200
PROCES     SPRZEDAŻ NARZĘDZIE     ANALIZA PARETO
Analiza Pareto - sprzedaż hurtowa

Wdrożenie gniazd produkcyjnych do procesu tłoczenia. Wzrost efektywności produkcji dla kluczowych rodzin produktów.

BRANŻA     PRZETWÓRSTWO STALI ZATRUDNIENIE     +100
PROCES     TOCZENIE NARZĘDZIE     GNIAZDO PRODUKCYJNE
zwiększenie wydajności produkcji
Layout magazynowanie rur

Redukcja powierzchni produkcyjnej, poprawienie przepływu materiału, uwolnienie przestrzeni dla procesu cięcia – przeniesienie piły z odległej lokalizacji.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      LAYOUT

Optymalizacja ustawienia maszyn z założeniem zakupu 10 maszyn.

BRANŻA      AUTOMOTIVE ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE     LAYOUT
standaryzacja produkcji
organizacja procesów produkcyjnych

Eliminacja strat podczas realizacji projektów. Ujednolicenie prowadzenia projektów o niskiej seryjności oraz powtarzalności. Usprawnienie przepływu informacji.

BRANŻA      USŁUGOWA
ZATRUDNIENIE     +25
PROCES      ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
NARZĘDZIE      VSM

Monitorowanie efektywności produkcji, umożliwienie podejmowania decyzji biznesowych na bazie wskaźników.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      ZARZĄDZANIE NARZĘDZIE     WSKAŹNIKI

Brak systemowego podejścia do archiwizacji dokumentacji kontrolnej powodował błędy i pominięcia przy zapisywaniu danych. Wyniki pomiarów zapisywane były w formie kart, których szablony opracowano na bazie arkuszy excel.

BRANŻA      AUTOMOTIVE
ZATRUDNIENIE     +200
PROCES      KONTROLA JAKOŚCI
NARZĘDZIE      EXCEL

Wdrożenie systemu 5S w celu poprawy organizacji miejsca pracy.

BRANŻA      DRUKARSKA ZATRUDNIENIE     +25
PROCES      PRODUKCJA NARZĘDZIE      5S

Brak systemowego prowadzenia procedur obsługi reklamacji powodował szereg problemów takich jak: pominięcia, niedotrzymane terminy, problemy komunikacyjne na linii firma – klient, a tak że problemy komunikacyjne wewnątrz zespołu.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      KONTROLA JAKOŚCI
NARZĘDZIE     EXCEL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  • Kraków, ul. Pańska 18

  • pgolonka@leanactionplan.pl

  • +48 508 969 080

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080
 

FORMULARZ

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę zgodnie z zasadami naszej polityki prywatności. Spokojnie, bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas podstawa.

Powrót do strony głównej

Spokojnie, jestem tutaj, żebyś nie przegapił czegoś ważnego.

Informacja o gotowych do użycia plikach Excel, szablonach wykresów i prezentacji, raportach w formie pdf, zupełnie za darmo, prosto na Twoją skrzynkę.

Chcę otrzymywać wiadomości (w każdej chwili możesz zrezygnować).

FreshMail.pl
 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wartościowe artykuły i gotowe do użycia pliki bezpośrednio na skrzynkę e-mailową?    

FreshMail.pl