ZBIÓR LEAN
CASE STUDY

Sprawdź, zastosowanie narzędzi Lean w praktyce na podstawie przykładów case study

BRANŻA      AUTOMOTIVEZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      TRANSFORMACJA
kalkulator kosztów wytworzenia

Kalkulator kosztów produkcji to konieczne narzędzie do monitorowania rentowności zleceń i produktów.

BRANŻA      DRUKARNIA
ZATRUDNIENIE     +50
PROCES      KONTROLA KOSZTÓW
NARZĘDZIE      EXCEL

Wdrożenie gniazd produkcyjnych do procesu tłoczenia. Wzrost efektywności produkcji dla kluczowych rodzin produktów.

BRANŻA     PRZETWÓRSTWO STALIZATRUDNIENIE     +100
PROCES     TOCZENIENARZĘDZIE     GNIAZDO PRODUKCYJNE
zwiększenie wydajności produkcji
Capacity

Określenie zdolności produkcyjnych poszczególnych maszyn i urządzeń

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PLANOWANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCJI
NARZĘDZIE      EXCEL
Case study: 5S na spawaniu - tablica z narzędziami

Na hali znajduje się 15 kabin spawalniczych, w których pracują spawacze na pierwszej i drugiej zmianie. Każda kabina ma swoje wyposażenie w zależności od wykonywanego detalu. Podczas wykonywania badań migawkowych wykryto duży udział czynności zbędnych – głównie szukania narzędzi.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALIZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      5S
excel do planowania zakupów dla e-commerce

Analiza sprzedaży, estymacja sprzedaży, analiza trendów, plan sprzedaży, składanie zamówień i generowanie zamówień.

BRANŻA      E-COMMERCEZATRUDNIENIE     +1000
PROCES      ZAKUPYNARZĘDZIE      EXCEL, ERP
Zysk i Starta na ALLEGRO miesięcznie

Ocena zyskowności/straty na poszczególnych produktach w sprzedaży.

BRANŻA      E-COMMERCEZATRUDNIENIE       +50
PROCES      SPRZEDAŻNARZĘDZIE             EXCEL – RENTOWNOŚĆ ALLEGRO

Optymalizacja ustawienia maszyn z założeniem zakupu 10 maszyn.

BRANŻA      AUTOMOTIVEZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE     LAYOUT
Przykład case study: Ogranizacja stref magazynowych

Po wdrożeniu kalkulatora czas wygenerowania oferty znacząco się skrócił. Dzięki podłączeniu do wspólnej bazy danych, każdy z handlowców posiada aktualne ceny materiałów oraz usług.

BRANŻA      USŁUGOWAZATRUDNIENIE     +30
PROCES      HANDELNARZĘDZIE      DIAGNOZA
Przykład case study - Diagnoza Lean w przemyśle stalowym

Uwolnienie przestrzeni na hali produkcyjnej, skrócenie całkowitego czasu realizacji zlecenia oraz wskazanie priorytetowych obszarów do optymalizacji.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALIZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      DIAGNOZA

Analiza efektywności procesów produkcyjnych, określenie możliwości obniżenia poziomu zapasów oraz poprawa planowania produkcji.

BRANŻA      PRODUKCJA OKIENZATRUDNIENIE     +25
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      DIAGNOZA
Przykład case study - Diagnoza przedsiębiorstwa, audyt lean
Przykład case study - VSM Mapowanie strumienia wartości

Optymalizacja oszczędności w grupie elementów wchodzących w skład głównej rodziny produktowej. Zakładany 150% wzrost popytu w nadchodzących 5 latach.

BRANŻA      AUTOMOTIVEZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PAKOWANIENARZĘDZIE      VSM

Opracowanie Layoutu stanu obecnego w formie *.cad.

BRANŻA      AUTOMOTIVEZATRUDNIENIE     +1000
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      LAYOUT
Przykład case study: projektowanie layoutu hali produkcyjnej

Analiza przepływu materiału na hali produkcyjnej oraz propozycja przyszłego ustawienia maszyn, zmniejszenie nadmiernego transportu.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO DREWNAZATRUDNIENIE     +50
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      LAYOUT
Przykład case study: Diagram spaghetti, projektowanie przepływu
Przykład case study: Projektowanie gniazd produkcyjnych

W wyniku mapowania strumienia wartości rodziny produktów stanowiącej 11% całego wolumenu produkcji, opracowano propozycję ciągłego przepływu między trzema procesami. Pierwotnie procesy odbywały się w trzech oddalonych od siebie działach, co wymuszało produkcję w partiach oraz nadmierny transport.

BRANŻA      AUTOMOTIVEZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MYCIE/PAKOWANIENARZĘDZIE      GNIAZDO PRODUKCYJNE

Automatyzacja zarządzania płatnymi reklamami na Amazon ADS.

BRANŻA      E-COMMERCEZATRUDNIENIE     +200
PROCES      SPRZEDAŻNARZĘDZIE      EXCEL
Excel do zarządzania reklamami AMAZON ADS

Opracowanie optymalnego sposobu wykonywania operacji, podniesienie wydajności, eliminacja błędów, redukcja poziomu braków.

BRANŻA      AUTOMOTIVEZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MONTAŻ/PAKOWANIENARZĘDZIE      STANDARYZACJA
Przykład case study: Standaryzacja pracy na obszarze montażu
Przykład case study: FIFO - analiza Lead Time

Eliminacja nadmiernego planowania poszczególnych obszarów, likwidacja ciągłego nadawania priorytetów, zmniejszenie nadprodukcji, wyrównanie Lead Time (czasu realizacji zleceń).

BRANŻA      LOTNICTWOZATRUDNIENIE     +150
PROCES     PRODUKCJANARZĘDZIE      FIFO

Zapewnienie zachowania zasady FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), eliminacja możliwości popełnienia błędu przy 40 różnych rodzajach rur, eliminacja potencjalnych reklamacji, ułatwienie identyfikacji rur.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALIZATRUDNIENIE     +150
PROCES     MAGAZYNOWANIE/CIĘCIENARZĘDZIE      FIFO
Przykład case study: Projektowanie tablicy FIFO
Przykład case study SMED - warsztaty, analiza czynności

Zwiększenie dostępności maszyn do produkcji, podniesienie wydajności w środowisku wysokiej sezonowości, opracowanie planu na skrócenie procesu przezbrojenia.

BRANŻA      SPOŻYWCZAZATRUDNIENIE     +100
PROCES     MYCIE MASZYNNARZĘDZIE      SMED

Podniesienie wydajności, zwiększenie dostępności urządzeń do produkcji, zmniejszenie kosztów przezbrojenia, stabilizacja czasu przezbrojenia na potrzeby procesu planowania produkcji.

BRANŻA      DRUKARSKAZATRUDNIENIE     +50
PROCES     PRZEZBRAJANIE MASZYNYNARZĘDZIE      SMED
Przykład case study SMED w drukarni - diagram spaghetti
Przykład case study - Regał Kanban

Zapewnienie 100% dostępności dobrych komponentów, zagwarantowanie ciągłości procesu, brak angażowania pracowników magazynu do procesu, eliminacja nadmiernej komunikacji na linii Pakowanie – Magazyn.

BRANŻA      AUTOMOTIVEZATRUDNIENIE     +150
PROCES     PAKOWANIENARZĘDZIE      KANBAN

Określenie pracochłonności oraz kosztów niestandardowych i niepowtarzających się zleceń.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO DREWNAZATRUDNIENIE     +50
PROCES     PRODUKCJANARZĘDZIE      PLANOWANIE
Przykład case study - Planowanie obciążenia stanowisk
Wskaźnik dostępności produktów na FBA

Analiza procesu sprzedaży pod kątem sprzedaży detalicznej i hurtowej.

BRANŻA     E-COMMERCEZATRUDNIENIE     +200
PROCES     LOGISTYKA FBANARZĘDZIE      EXCEL

Analiza procesu sprzedaży pod kątem sprzedaży detalicznej i hurtowej.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALIZATRUDNIENIE     +200
PROCES     SPRZEDAŻNARZĘDZIE     ANALIZA PARETO
Przykład case stady - analiza działu sprzedaży
Capacity

Określenie zdolności produkcyjnych poszczególnych maszyn i urządzeń

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALIZATRUDNIENIE     +150
PROCES     PRODUKCJANARZĘDZIE      CAPACITY
Przykład case study: Layout magazynowanie rur

Redukcja powierzchni produkcyjnej, poprawienie przepływu materiału, uwolnienie przestrzeni dla procesu cięcia – przeniesienie piły z odległej lokalizacji.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      LAYOUT
Przykład case study: Mapowanie procesów usługowych

Eliminacja strat podczas realizacji projektów. Ujednolicenie prowadzenia projektów o niskiej seryjności oraz powtarzalności. Usprawnienie przepływu informacji.

BRANŻA      USŁUGOWA
ZATRUDNIENIE     +25
PROCES      ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
NARZĘDZIE      VSM

Monitorowanie efektywności produkcji, umożliwienie podejmowania decyzji biznesowych na bazie wskaźników.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      ZARZĄDZANIENARZĘDZIE     WSKAŹNIKI
Przykład case study: Wskaźniki - zarządzanie produkcją
Przykład case study: Rejestr kart pomiarowych

Brak systemowego podejścia do archiwizacji dokumentacji kontrolnej powodował błędy i pominięcia przy zapisywaniu danych. Wyniki pomiarów zapisywane były w formie kart, których szablony opracowano na bazie arkuszy excel.

BRANŻA      AUTOMOTIVE
ZATRUDNIENIE     +200
PROCES      KONTROLA JAKOŚCI
NARZĘDZIE      EXCEL

Wdrożenie systemu 5S w celu poprawy organizacji miejsca pracy.

BRANŻA      DRUKARSKAZATRUDNIENIE     +25
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      5S
Przykład case study: 5s na drukarni

Brak systemowego prowadzenia procedur obsługi reklamacji powodował szereg problemów takich jak: pominięcia, niedotrzymane terminy, problemy komunikacyjne na linii firma – klient, a tak że problemy komunikacyjne wewnątrz zespołu.

BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      KONTROLA JAKOŚCI
NARZĘDZIE     EXCEL
Przykład case study: rejestr reklamacji
BRANŻA      PRZETWÓRSTWO STALI
ZATRUDNIENIE     +150
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      LAYOUT
Layout - ustawienie maszyn
BRANŻA      DRUKARNIAZATRUDNIENIE     +50
PROCES      PRODUKCJANARZĘDZIE      PRZEPŁYW INFORMACJI
BRANŻA      OBRÓBKA SZKŁA
ZATRUDNIENIE     +100
PROCES      ZARZĄDZANIE FIRMĄ
NARZĘDZIE      ZARZĄDZANIE PROCESAMI

   KONTAKT

  • Uzupełnij formularz, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju firmy, przeprowadzenia szkolenia, wspólnych warsztatów lub czy innej formy współpracy. Jeżeli możesz podaj jak najwięcej szczegółów.
  • Twoja wiadomość jest dla nas ważna, odpowiemy na nią maksymalnie kolejnego dnia roboczego. 
  • W zależności od pytania poprosimy Cię o niezobowiązującą rozmowę telefoniczną lub spotkanie online. Taka forma kontaktu pozwoli nam najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Obsługa klienta
Anna Etgens
Specjalistka ds. zadowolenia klienta

Powrót do strony głównej