GRY OPTYMALIZACYJNE
LEAN MANUFACTURING

Zagraj i sprawdź, czy uda ci się uzyskać optymalny wynik!

Optymalizacja ustawienia wyposażenia na hali produkcyjnej.

   Ustawienie wymaganego wyposażenia na hali

   Minimalizacja sumarycznej drogi transportowej dla wszystkich produktów

Ustawienie maszyn na produkcji

Optymalizacja kosztów produkcji

   Zaspokojenie popytu

   Minimalizacja kosztów w ciągu roku

   Maksymalizacja efektywności wykorzystania maszyn