PLANOWANIE PRODUKCJI
– jak zmniejszyć zapasy zmieniając planowanie

Istnieje wiele sposobów i metod planowania produkcji. W większości polegają one na dopasowaniu swoich możliwości i zasobów do wymagań rynku oraz jego popytu. Część firm wspomaga tworzenie harmonogramów używając programów typu MRP. W wielu przedsiębiorstwach istnieje przekonanie, że najbardziej efektywne jest maksymalne wykorzystanie zasobów np. maszyn, poprzez produkowanie jak najdłuższymi seriami w celu eliminacji straconego czasu na przezbrojenie. Takie podejście powoduje powstanie lawiny marnotrawstwa (MUDA) głównie nadprodukcji, zapasów, nadmiernego transportu itd.

Obecny rynek wymusza dostarczanie coraz szerszego asortymentu, przy niskich kosztach produkcji, wyższej jakości i terminowych dostawach. W celu spełnienia tych wymagań konieczne jest produkowanie w coraz krótszych seriach.

Przeanalizujmy przykład:
Firma pracuje przez 5 dni w tygodniu na 1 zmianę. Tygodniowy popyt wynosi w sumie 5 000 szt. po równo na 5 rodzajów produktów. Średnia dzienna wysyłka wynosi po 200 szt. każdego produktu. Na wyprodukowanie  1 000 szt. produktu potrzeba 6 h (czas cyklu na 1 szt. wynosi 21,6 s), natomiast przezbrojenie maszyny średnio wynosi 2 h. W celu zapewnienia obecnego popytu przy jej możliwościach, firma stosuje planowanie produkcji „każdy produkt, każdego tygodnia”

Narzędzie Excel
Planowanie produkcji – narzędzie Excel

Baza zleceń
Druk zlecenia produkcyjnego
Plan produkcji

PLANOWANIE PRODUKCJI
Zobacz KURS

Niestety w tym celu konieczne jest utrzymywanie ciągłego zapasu na poziomie 5 000 szt. Na początku każdego tygodnia musi być dostępny każdy produkt i musi być zapewniony na poziomie czasu jego kolejnego uzupełnienia czyli 1 tydzień (popyt tygodniowy 1 000 szt.). Codziennie wysyłane jest 1 000 szt. i tyle samo produkowane, stąd codziennie w zapasach jest 5 000 szt.

Przedsiębiorstwo weszło na drogę ciągłego doskonalenia i zrealizowało Mapowanie Strumienia Wartości (więcej), w wyniku którego zwrócili uwagę na utrzymywanie dużego poziomu zapasów, spowodowanych produkcją w dużych seriach związanych z długim czasem przezbrojenia. W tym celu postanowiono skrócić ten czas wykorzystując technikę SMED (więcej). Cykliczna redukcja czasu umożliwiła osiągnięcie średniego przezbrojenia na poziomie 24 minut. Wynik został uznany za wielki sukces, a uzyskany dodatkowy czas na produkcje 96 minut umożliwiał wzrost wydajności o 266 szt. na dzień (o 26%). Zwiększenie produkcji oznaczało by jednak większe marnotrawstwo nadprodukcji.

Stwierdzono, że warto policzyć ile dziennie można wykonać przezbrojeń. W tym celu oszacowano ile jest dziennie dostępnego czasu na przezbrojenie, a następnie podzielono przez czas trwania średniego przezbrojenia. W wyniku uzyskano, że dziennie można wykonać 5 przezbrojeń czyli tyle ile jest produktów.

W takim przypadku zmieniono sposób planowania produkcji na „każdy produkt, każdego dnia”, czyli produkowanie dziennie tyle ile dokładnie jest potrzebne.

Podsumowano osiągnięte wyniki i zauważono, że poziom zapasów znaczenie spadł oraz skrócił się czas przejścia (Lead Time) od wyprodukowania do wysyłki z tygodnia do 1 dnia. Okazało się, że każdego z produktów wystarczy posiadać po 200 szt. w zapasie co daje w sumie 1 000 szt. zapasów, jest to zmniejszenie zapasów, aż o 80%. Przy wartości jednego produktu na poziomie 100 zł, to uwolnienie zamrożonego kapitału o 400 000 zł.
.

Pobierz pełny RAPORT

✅ Format .pdf

✅ Autor: Krzysztof Pawłowski

  Planowanie produkcji raport

  Szkolenie Online
  Darmowy kurs – wprowadzenie do Lean

  Co to jest Lean?
  Dom Toyoty i zasady Lean
  Wartość i straty

  Zobacz szkolenie
  Darmowe szkolenie lean