Doradztwo
w zakresie Lean Manufacturing

Podobno firma rozwija się tak długo jak jej właściciel. Ja do tego bym dorzucił, właściciel firmy to zarówno motor i hamulec firmy. Jego silne strony są silnymi stronami firmy, ale są również słabe.

W przypadku wdrażania w firmie zasad i narzędzi Lean jest podobnie. Podstawą jest poziom kultury organizacyjnej. Dużo firm dopiero zaczyna budować kulturę ciągłego doskonalenia. Najlepiej gdy to podejście idzie od samej góry.
Lean to jest cel, a droga do niego to nie kończąca się podróż. W takiej podróży firma uczy się cały czas – każdego dnia. Fundamentem jest udoskonalanie poprzez obserwacje, eksperymenty no i błędy. Rzadko kiedy zdarza się, żeby organizacja sama z siebie była gotowa wyruszyć w podróż Lean. Po to w firmie doradca – konsultant od Lean’a.

Kto to konsultant Lean?
Konsultant to taka osoba, która powie Ci która godzina jak dasz jej zegarek :D

A jak wygląda to doradztwo w praktyce:

  • W małych i średnich firmach bez wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin firmy rozwijają się wolniej i narażone są na więcej poważnych błędów mogących zagrażać ich rozwojowi; taniej jest korzystać ze specjalistów na zewnątrz niż zatrudniać ich na stałe, nawet jeśli pominie się koszty zatrudnienia – specjaliści „na etacie” nie byliby w pełni wykorzystani.
  • Firmom dużym i wielkim w miarę wzrostu skali większość procesów wewnętrznych coraz bardziej się komplikuje, powstaje wiele problemów wewnętrznych koniecznych do rozwiązywania, potrzebna jest coraz bardziej specjalistyczna i „unikatowa” wiedza z różnych dziedzin. Dodał bym tu, że ktoś z zewnątrz jest ponad podziałami i barierami w firmie, a także tzw. polityką.

Przedsiębiorcy często odrzucają samą ideę doradztwa z przyczyn psychologicznych”…. co doradca może wiedzieć o moim biznesie? Ja sam jestem dla siebie najlepszym doradcą”. Czy mają racje?  Owszem mają!
Doradcy nie mogą wiedzieć o konkretnym przedsiębiorstwie tak dużo jak wie właściciel. Tyle, że pytanie jest źle postawione. Doradca zajmuje się zjawiskami i procesami, ich przyczynami oraz skutkami a do tego nie zawsze jest mu potrzebna wiedza przedsiębiorcy.  Doradca nie ma być mądrzejszy od przedsiębiorcy, ma być przedsiębiorcy użyteczny, chronić przedsiębiorcę przed błędami, przed niekorzystnym rozwojem firmy.

Doradca to ktoś z zewnątrz, wolny od uwikłania w proces tworzenia i codziennej działalności firmy, wolny od szczegółów,  które mogą przysłaniać rzeczy istotne, wolny od uprzedzeń, złych doświadczeń tego konkretnego przedsiębiorstwa. Doradca pozbawiony emocji i „ciężaru codzienności” stanowi  dla przedsiębiorcy coś w rodzaju „alter ego” pozwalającego poszukiwać bardziej efektywnych, sprawniejszych rozwiązań wielu problemów.

„Nie wystarczy nauczyć ludzi, jak coś robić, muszą też wiedzieć, dlaczego mają to robić”  Shigeo Shingo

Część tekstu na podstawie strony:
http://www.tofika.com.pl/html/Doradztw1.htm

Autor:
Krzysztof Pawłowski
Konsultant Lean Manufacturing
kpawlowski@leanactionplan.pl