Jak przygotować Mapę drogową Przemysłu 4.0

Jak przygotować Mapę drogową Przemysłu 4.0?   Co to jest Mapa drogowa Przemysłu 4.0? Mapa drogowa Przemysłu 4.0 jest wymaganym załącznikiem do wniosku o powierzenie grantu „w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych [...]