Zbyt długi proces mycia maszyn – użyj SMED

Jak szybko myć, przezbrajać i ustawiać maszyny?

Wiele firm w swojej ofercie posiada bardzo szeroki wachlarz swoich produktów. Oczywiście taka sytuacja przekłada się na produkcję i wymusza coraz większą elastyczność. Generuje to konieczność większej liczby przezbrojeń. Jednym z przykładów może być mycie maszyn w branży spożywczej, które musi być wykonane, ale samo w sobie nie dodaje wartości. Oczywiście kluczem w tym wszystkim jest czas, który wymusza produkcję w dużych partiach produkcyjnych, a to z kolei obniża naszą elastyczność i zdolność produkcyjną w okresie sezonowym. Poza tym, a może przede wszystkim, maszyny po myciu muszą spełnić rygorystyczne wymagania jakościowe wynikające z kontaktu z żywnością.

Wprowadzenie do SMED

Stanem wyjściowym był proces mycia 20 maszyn, trwający 3 godziny, przy wykorzystaniu 2 osób myjących, służb technicznych i transportowych. W celu przyśpieszenie mycia wykorzystano warsztaty SMED. Pierwszym krokiem było szkolenie z metodyki SMED, a następnie obserwacja i rejestracja procesu przezbrojenia od ostatniej dobrej sztuki do pierwszej dobrej kolejnego produktu.

Lista problemów i rozwiązań

Na tej podstawie wytypowano szereg problemów, a z nimi rozwiązań, m.in. brak standardu transportu maszyn, chaotyczne mycie,  konieczność wołania i oczekiwanie na kontrolę laboratorium, długi czas schnięcia urządzeń, każdorazowe poziomowanie maszyn przy ich ponownym ustawianiu. Część rozwiązań można było wprowadzić od razu i przetestować. Dla pozostałych pomysłów sporządzono Action Plan (plan działania) na przyszłość.

Efekty ze skrócenia czasu mycia

Efektem działań było redukcja czasu o ok. 40%, dało to ok. 1 godziny i 15 minut uwolnionych mocy produkcyjnych, co w skali miesiąca daje dodatkowych 25 godzin. Przy zdolności produkcyjnej 7 ton/h, daje 175 ton dodatkowego przerobu w miesiącu. W sezonie wzrost możliwości jest bezcenny dla firmy. W wyniku działań poprawiono jakość mycia, co pozwoliło wyeliminować konieczność poprawiania już umytych maszyn. Usprawniony proces schnięcia zapewnił również dłuższą żywotność maszyn w hali, gdzie panuje ujemna temperatura.

Odbierz arkusz do spisywania czynności w Excelu!

Aby to zrobić, wypełnij formularz poniżej.

Kliknij obrazek, aby go powiększyć.