Audyt procesów

Pierwszy krok do zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności dzięki Lean Manufacturing

Audyt to spojrzenie na firmę na nowo, ale z innej perspektywy – z zewnętrznej.

Jednym z podstawowych celów Lean Manufacturing jest osiąganie ciągłego przepływu, ponieważ to on gwarantuje najkrótszy czas przejścia (tzw. Lead Time), a tym samym najszybszy „zwrot gotówki”. Aby to osiągnąć pracę operatorów i ustawienie maszyn organizuje się w gniazda produkcyjne, czyli takie układy, w których kroki produkcyjne są rozmieszczone jeden obok drugiego w kolejności ich wykonywania. Najbardziej znanym ustawieniem gniazda jest układ w kształcie litery U. W takim gnieździe dąży się do ciągłego przepływu, w którym elementy są przetwarzane i przekazywane bezpośrednio z jednej operacji na drugą, tylko po jednej sztuce z założenia audytu.

Wyniki audytu

Po wykonaniu kompleksowego audytu zakład pracy będzie miał obiektywne dane oraz informacje niezbędne do podjęcia skutecznych i opłacalnych przedsięwzięć poprawiających efektywność procesów. Podstawowymi rezultatami przeprowadzonej diagnozy jest określenie mocnych i słabych stron systemu produkcyjnego, a także rekomendacje projektów optymalizacyjnych wraz z oszacowaniem efektów i zysków. Coraz więcej firm decyduję się na realizację projektów optymalizacyjnych, wynika to głównie z faktu rosnącej świadomości wśród właścicieli i prezesów, dyrektorów oraz kierowników firm. Przykładowy projekt optymalizacyjny może przynieść efekty takie same jak w rachunku zysków i strat wzrost sprzedaży o 10%.  Który zakład nie chciałby wzrostu sprzedaży o 10%. Podstawowym atutem projektów optymalizacyjnych jest ich krótki zwrot z inwestycji o wielkości 4-6 ROI w okresie 6 – 12 miesięcy. A czasem nawet 3 miesięcy.

„Zysków nie optymalizuje się w nocy, ale dzień po dniu”.

Korzyści z diagnozy

Audyt zawsze warto przeprowadzić, gdyż przedstawia diagnozę stanu obecnego i możliwości rozwojowe firmy. Po za tym pozwala na „rzut świeżego oka na produkcję” i również porównanie z konkurencyjnymi firmami w branży. Ponad to firma audytorska dzięki poznaniu specyfiki może efektywniej realizować projekty optymalizacyjne. Nie bez znaczenia jest również podniesienie prestiżu firmy poprzez dołączenie do przedsiębiorstw stale się doskonalących.

Działania po audycie Lean

Działania doskonalące powinny być priorytetem kierownictwa każdego zakładu bo to one przynoszą największe efekty. Wyniki diagnozy, powinny obejmować wnioski dla kadry kierowniczej, służące dalszemu doskonaleniu i podnoszeniu poziom efektywności procesów.  Firma audytowa nie tylko powinna oceniać firmę ale również służyć pomocą w dobrze odpowiednich rozwiązań i wdrażaniu projektów. Często menedżerowie zastanawiają się czy warto przeprowadzić audyt, jednak zawsze po rozważeniu za i przeciw okazuje się, że jest to działanie w perspektywie opłacalne.

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-12-21T15:34:16+00:00
12

Audyt

napisano przez: Patryk Cichorczyk Do przeczytania w 5 min
0