NARZĘDZIE EXCEL
MONITOROWANIE STATUSU PRODUKCJI

Kontrola wykonania planu produkcji

Cel wdrożenia:

  Poprawa przepływu informacji pomiędzy biurem, a produkcją
  Koordynowanie planu produkcyjnego
  Bieżące śledzenie realizacji zleceń produkcyjnych

Trybik - grafika

ETAPY

1. Określenie interesariuszy, zbieranych informacji, metod ich przekazywania.

2. Stworzenie projektu narzędzia do przetwarzania informacji

3. Konsultacje, szkoleniawdrożenie narzędzia

4. Koordynowanie funkcjonowania narzędzia

Pieniądz - grafika

KORZYŚCI

  Bieżące monitorowanie statusu produkcji, realizacji planu, stanów magazynowych itp.

Zmniejszenie liczby wykonywanych telefonów o 30%

Poprawa dostępności informacji dla zainteresowanych w każdym momencie

Eliminacja czynności oraz problemów związanych z prowadzeniem kilku plików Excel

Eliminacja wysyłania pocztą raportów, plików itp.

Oko - grafika

Monitoring produkcji na poziomie Excela z wykorzystaniem kodowania kolorami

Harmonogram planowania produkcji online

Darmowe Narzędzie
Planowanie produkcji – narzędzie Excel

Baza zleceń
Druk zlecenia produkcyjnego
Plan produkcji

Zobacz szkolenie
PLANOWANIE PRODUKCJI

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2020-03-03T16:48:04+00:00
21

Monitorowanie statusu produkcji

napisano przez: Krzysztof Pawłowski Do przeczytania w 6 min
0