POPRAWA PRZEPŁYWU INFORMACJI
MONITOROWANIE STATUSU PRODUKCJI

Cel projektu:

     Poprawa przepływu informacji pomiędzy biurem a produkcją
     Redukcja ilości pomyłek wynikających z błędów komunikacyjnych o 100%
     Zmniejszenie liczby rozmów telefonicznych o 30%

Czas trwania:

     3 miesiące

Etapy projektu:

1. Analiza stanu obecnego

a. Mapa stanu obecnego przepływu informacji
b. Określenie interesariuszy poszczególnych informacji
c. Analiza stosowanych narzędzi do komunikacji

Mapa stanu obecnego
Przepływ inormacji - formularz

2. Modyfikacja formularza realizacji

3. Przygotowanie narzędzia zawierającego:

a. Plan produkcji
b. Plan na poszczególne stanowiska
c. Monitorowanie statusu realizacji poszczególnych zleceń
d. Informacje o dostępności surowców na magazynie
e. Informacji o statusie przygotowania elementów do produkcji

4. Wdrożenie narzędzia

a. Konsultacje z pracownikami
b. Szkolenie z obsługi
c. Doskonalenie funkcjonowania

5. Koordynowanie funkcjonowania narzędzia

0%

Efekty i korzyści:

     Zmniejszenie liczby wykonywanych telefonów o 30%

     Poprawa dostępności informacji dla zainteresowanych w każdym momencie

    Eliminacja czynności oraz problemów związanych z prowadzeniem kilku arkuszy Excel

    Eliminacja wysyłania pocztą raportów, plików etc.

Jeżeli chcesz, tak jak nasi klienci, rozwijać swoje przedsiębiorstwo, skontaktuj się z nami i umów się
na spotkanie, na którym zostanie przedstawiona wizja Transformacji Lean.

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080
 • Kraków, ul. Pańska 18

 • pgolonka@leanactionplan.pl

 • +48 508 969 080

FORMULARZ

  2022-04-27T10:39:29+01:00

  Poprawa przepływu informacji

  napisano przez: Krzysztof Pawłowski Do przeczytania w 7 min
  0