POPRAWA PRZEPŁYWU INFORMACJI
MONITOROWANIE STATUSU PRODUKCJI

Cel projektu:

     Poprawa przepływu informacji pomiędzy biurem a produkcją
     Redukcja ilości pomyłek wynikających z błędów komunikacyjnych o 100%
     Zmniejszenie liczby rozmów telefonicznych o 30%

Czas trwania:

     3 miesiące

Etapy projektu:

1. Analiza stanu obecnego

a. Mapa stanu obecnego przepływu informacji
b. Określenie interesariuszy poszczególnych informacji
c. Analiza stosowanych narzędzi do komunikacji

Mapa stanu obecnego
Przepływ inormacji - formularz

2. Modyfikacja formularza realizacji

3. Przygotowanie narzędzia zawierającego:

a. Plan produkcji
b. Plan na poszczególne stanowiska
c. Monitorowanie statusu realizacji poszczególnych zleceń
d. Informacje o dostępności surowców na magazynie
e. Informacji o statusie przygotowania elementów do produkcji

4. Wdrożenie narzędzia

a. Konsultacje z pracownikami
b. Szkolenie z obsługi
c. Doskonalenie funkcjonowania

5. Koordynowanie funkcjonowania narzędzia

0%

Efekty i korzyści:

     Zmniejszenie liczby wykonywanych telefonów o 30%

     Poprawa dostępności informacji dla zainteresowanych w każdym momencie

    Eliminacja czynności oraz problemów związanych z prowadzeniem kilku arkuszy Excel

    Eliminacja wysyłania pocztą raportów, plików etc.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Kraków

ul. Wrocławska 87

30-011 Kraków

Wrocław

pl. Solny 14 lok. 3

50-062 Wrocław

Działamy na terenie całej Polski.

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 729 831 085

ZADZWOŃ 729 831 085
LUB NAPISZ DO NAS