ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

Cel projektu:

  Wprowadzenie porządku na stanowiskach pracy
  Standardowy zestaw narzędzi na każdym stanowisku
  Wizualizacja dostępnych przyrządów
  Utrzymanie wprowadzonych zmian

Czas trwania:

     6 miesięcy

Etapy projektu:

PRZYGOTOWANIE DO 5S

 1. Opracowanie planu działania związanego z 5S
  a. Wybór grupy projektowej

   • Ustalenie zakresu obowiązków
   • Ustalenie harmonogramu spotkań

  b. Przygotowanie do warsztatów 5S

   • Podział hali na obszary
   • Określenie harmonogramu warsztatów
   • Przypisanie obszarów (maszyn) do określonych dat w harmonogramie
Zespół podczas warsztatów 5S
Organizacja warsztatów 5S

WDROŻENIE 5S

Każde z warsztatów 5S rozpoczynały się krótkim szkoleniem pracowników z tematyki organizacji stanowiska pracy i przejściem przez kolejne kroki metody 5S. Prezentacja szkoleniowa w głównej mierze opierała się na przykładach z innych firm, co, w początkowej fazie okazało się bardzo istotne – pozwoliło pracownikom łatwiej dostrzec i nazwać potencjalne marnotrawstwa niż w przypadku własnych stanowisk pracy.

Po zapoznaniu z tematyką 5S, pracownicy wraz z grupą projektową, rozpoczęli warsztaty na określonym stanowisku.

1S – Selekcja – Sortowanie

 • Uwolnienie przestrzeni w obszarze roboczym
 • Podział przedmiotów na stanowisku pracy na potrzebne i niepotrzebne

Obecność, podczas wykonywania tego kroku, zarówno pracowników, jak i osób decyzyjnych, pozwala bardzo szybko ustalić przydatność poszczególnych narzędzi i przyrządów.

Stan przed wdrożeniem 5S

2S – Systematyka

 • Ustalenie z pracownikami odpowiednich miejsc na poszczególne narzędzia (uzależnione m.in. od częstotliwości użycia, wagi itp.)
 • Ułożenie przedmiotów w proponowany sposób
 • Przygotowanie wstępnych etykiet określających miejsca narzędzi i części zamiennych
 • Weryfikacja i przygotowanie kolejnych etykiet (wizualizacja za pomocą kolorów rodzajów oprzyrządowania do maszyn)

3S – Sprzątanie

 • Wyznaczenie obszarów – kącików czystości
 • Opracowanie harmonogramu sprawdzania kompletności i stanu przyrządów w kąciku czystości (określenie osób odpowiedzialnych)
 • Stworzenie instrukcji sprzątania na każde stanowisko
Checklista sprzątania
Organizacja kącików czystości

4S – Standaryzacja

 • Opracowanie standardu stanowiska zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
 • Przygotowanie i wdrożenie pracowników w uzupełnianie harmonogramu przekazania stanowiska – potwierdzenia przyjęcia obszaru w stanie zgodnym ze standardem

5S – Samodyscyplina

 • Opracowanie arkusza do audytowania wspólnie z grupą projektową
Jak stworzyć pytania do audytu 5S?
 • Wyznaczenie harmonogramu audytów
 • Zbieranie i aktualizowanie wyników audytów
 • Spotkania podsumowujące wyniki audytów, w celu korygowania błędów i wprowadzania działań naprawczych
 • Wizualizacja działań i wyników na tablicy dostępnej dla pracowników
Wizualizacja postępu działań 5S

Efekty i korzyści:

  Poprawa ergonomii stanowisk pracy

  Poprawa bezpieczeństwa na stanowiskach pracy

  Wyeliminowanie konieczności szukania narzędzi i wyposażenia

  Zapewnienie dostępności standardowych narzędzi na każdym stanowisku

  Poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami

  Ułatwienie wdrażania nowych pracowników

Potrzebujesz formularza audytu 5S na produkcji?
Podaj dane, a wyślę Ci na maila.

   KONTAKT

 • Uzupełnij formularz, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju firmy, przeprowadzenia szkolenia, wspólnych warsztatów lub czy innej formy współpracy. Jeżeli możesz podaj jak najwięcej szczegółów.
 • Twoja wiadomość jest dla nas ważna, odpowiemy na nią maksymalnie kolejnego dnia roboczego. 
 • W zależności od pytania poprosimy Cię o niezobowiązującą rozmowę telefoniczną lub spotkanie online. Taka forma kontaktu pozwoli nam najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Obsługa klienta
Anna Etgens
Specjalistka ds. zadowolenia klienta