Rentowność firmy produkcyjnej

ZWIĘKSZ RENTOWNOŚĆ PRODUKCJI, 

 • Co Cię  NAJWIĘCEJ KOSZTUJE?
 • Gdzie szukać optymalizacji  KOSZTOWEJ
 • Jaka jest STRUKTURA kosztów?
 • Jakie działania musisz podjąć w celu ZWIĘKSZENIA ZYSKOWNOŚCI?

 

CASE STUDY 235

 • Branża: Produkcja

 • Obszar: Analiza kosztów, zysków i rentowności produkcji

Rentowność firmy produkcyjnej
Masz pytania? Napisz do nas!
155%

Wzrost zyskowności

26%

Zmniejszenie kosztów

Chcesz wiedzieć, ile naprawdę zarabiasz na poszczególnych produktach?

Odbierz przykład narzędzia do analizy rentowności produkcyjnej od Lean Action Plan!

Wyzwania

Straty finansowe

W wyniku zmian na rynku (kosztów surowców, wynagrodzeń i innych), produkcja utraciła zyskowność.

Zbędne koszty

Brak danych szczegółowych o alokacji kosztów i ich zasadności

Niska wydajność pracy

Wzrost wynagrodzeń przełożył się na rentowność pracy ludzkiej, który nie został zrekompensowany wydajnością pracy.

Przykład realizacji

Podjęte działania

 • Analiza kont kosztowych

 • Kategoryzacja kosztów i przypisanie do wydziału, grup klientów i indeksów

 • Przygotowanie miesięcznego raportu rentowności produkcji

 • Przygotowanie dashboardów do analizy wyników

Uzyskanie korzyści

 • Poprawa marżowości o 4,6%

 • Zmniejszenie kosztów o 26%

 • Wzrost zyskowności o 155%

Przed wdrożeniem narzędzia

wskaźniki — maj 2022

 • Przychód netto: 12 547 902 zł

 • Marża 3: 0,4%

 • Udział kosztów 3 rodzaju: 11,1%

Wdrożenie – sierpień 2022

Inwestycja: 22 800 zł

Po wdrożeniu narzędzia

wskaźniki — wrzesień 2022

 • Przychód netto: 14 818 083 zł (wzrost o 18%)

 • Marża 3: 2,8% (wzrost o 1,4%)

 • Udział kosztów rodzaju 3: 7,5% (poprawa o 3,6%)

 • Udział kosztów zakupu: 52,9% (poprawa o 3,1%)

Rentowność firmy produkcyjnej

Fot. 1 Analiza miesięczna marżowości produkcji

Kliknij obrazek, aby powiększyć

ODBIERZ DARMOWĄ CHECKLISTĘ PREZESA FIRMY PRODUKCYJNEJ

 • Zyskasz kontrolę nad swoim czasem — oszczędzisz mnóstwo czasu i ustalisz priorytety!

 • Zidentyfikujesz obszary do usprawnienia – 99% prezesów korzystających z checklisty już je znalazło!

 • Skontrolujesz wydatki i przygotujesz się do kolejnych inwestycji.

ODBIERZ CHECKLISTĘ PREZESA

Więcej przykładów

Rentowność firmy produkcyjnej

Fot. 1 Wykres marży i zysków

Rentowność firmy produkcyjnej

Fot. 2 Rentowność z podziałem na wydziały produkcyjne

 

Rentowność firmy produkcyjnej

Fot. 3 Rentowność z podziałem na klientów

 

Rentowność firmy produkcyjnej

Fot. 4 Rentowność z podziałem na indeks produkcyjny

 

Rentowność firmy produkcyjnej

Fot. 5 Podział kosztów I rodzaju (zakup materiału, kooperacja, robocizna, transport, narzędzia, energia elektryczna)

 

Rentowność, Marżowość, Zyskowność Firmy Produkcyjnej:

Przy zarządzaniu finansami firmy produkcyjnej, analiza danych takich jak rentowność, marżowość i zyskowność jest niezbędna. Tabela, która zawiera takie kolumny jak Miesiąc, Wydział, Grupa Klienta, INDEKS, różne rodzaje marż oraz inne aspekty, pozwala na dogłębną analizę finansową.

1. Analiza Marżowości

Marża odgrywa kluczową rolę w określeniu, jak dużo firmy zarabiają na sprzedaży produktów po odjęciu kosztów bezpośrednich. Tabela może zawierać różne poziomy marż (Marża 1, Marża 2, Marża 3, Marża 4), które odnoszą się do różnych rodzajów kosztów i różnic kursowych.

 • Marża 1 i jej Udział: Może to odzwierciedlać podstawową marżę brutto, która pokazuje różnicę między kosztem sprzedaży,  a kosztem zakupu materiału, kosztem robocizny i innych bezpośrednich kosztów.
 • Marża 2 i jej Udział: Może to odzwierciedlać marżę po odjęciu dodatkowych kosztów, wpływających pośrednio wpływających na produkcję.
 • Marża 3 (do CAŁOŚCI bez kursu) i jej Udział: Analiza tej marży może wykazać zysk firmy po ujęciu kosztów ogólnych.
 • Marża 4 (z różnicami kursowymi) i jej Udział: Może to dawać wgląd w wpływ fluktuacji kursów walutowych na marżę netto.

2. Analiza Rentowności i Zyskowności

 • Przychód Całkowity: To, ile firma zarabia.
 • Sprzedaż Produkcyjna: Pokazuje, ile firma zarabia na sprzedaży wyprodukowanych towarów.
 • Analiza Kosztów: Obejmuje koszty takie jak robocizna, kooperacja, transport, części/narzędzia, energia, braki jakościowe, usługi transportowe itd.

3. Analiza Innych Kluczowych Wskaźników

 • Średnia Cena: Określa średnią cenę sprzedaży produktu.
 • Ilość: Liczba sprzedanych jednostek produktu.
 • Czas h (roboczogodzin): Ilość czasu pracy poświęconego na produkcję.

Podsumowanie

Analiza na podstawie tak złożonej tabeli wymaga zrozumienia kluczowych wskaźników i relacji między nimi. Wprowadzenie danych do narzędzi analizy, takich jak Excel lub systemy BI, może ułatwić interpretację i wizualizację tych danych, co prowadzi do lepszych decyzji biznesowych. Monitoring i analiza tych wskaźników na bieżąco pomagają firmie produkcyjnej w ocenie wydajności, identyfikacji obszarów do poprawy, i w ostatecznym rozrachunku, w zwiększeniu rentowności i zyskowności.

Metconcept - referencje Lean Action Plan
EPA logo referencje lean
Metconcept - referencje Lean Action Plan
EPA logo referencje lean
ZOBACZ WIĘCEJ

   KONTAKT

 • Uzupełnij formularz, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju firmy, przeprowadzenia szkolenia, wspólnych warsztatów lub czy innej formy współpracy. Jeżeli możesz podaj jak najwięcej szczegółów.
 • Twoja wiadomość jest dla nas ważna, odpowiemy na nią maksymalnie kolejnego dnia roboczego. 
 • W zależności od pytania poprosimy Cię o niezobowiązującą rozmowę telefoniczną lub spotkanie online. Taka forma kontaktu pozwoli nam najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Piotr Golonka

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
Kierownik projektów, konsultant