Just in Sequence

Just in Sequence Just In Sequence (JIS - tylko w sekwencji) to system określający sposób dostarczania: właściwych produktów (right products), w odpowiedniej ilości (right quantity) i odpowiedniej jakości (right quality), we właściwym czasie (right time), na właściwe miejsce (right place), zachowując przy tym również odpowiednią kolejność (right sequence), tak [...]