Just in Sequence

Just In Sequence (JIS – tylko w sekwencji) to system określający sposób dostarczania:

  • właściwych produktów (right products),
  • w odpowiedniej ilości (right quantity)
  • i odpowiedniej jakości (right quality),
  • we właściwym czasie (right time),
  • na właściwe miejsce (right place),
  • zachowując przy tym również odpowiednią kolejność (right sequence), tak aby produkty mogły być przetworzone bezpośrednio na linii technologicznej.

Oznacza to, że logistyka i aranżacja przepływu, zgodna z zasadą 5R (5W) i założeniami Just in Time (dokładnie na czas) poszerzona jest o kolejną zmienną, determinując odpowiednią kolejność dostaw. System Just in Sequence znajduje swoje zastosowanie szczególnie w branży Automotive.

Just in Sequence

Szkolenie Online
Logistyka Lean

           projektowanie strategicznego podejścia do logistyki w firmie
           tworzenie prawidłowego przepływu (flow)
           zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Kanban
           balansowanie linii produkcyjnych

Logistyka Lean - kurs online
Zobacz szkolenie