CASE STUDY 114
Wskaźniki – Zarządzanie Produkcją

Spinacz - grafika

Opis przypadku

Produkcja

Wyroby metalowe, produkcja o charakterze seryjnym.

Główne procesy

Cięcie, spawanie, gięcie, toczenie, tłoczenie, mycie, malowanie.

Założenia

Monitorowanie efektywności produkcji, umożliwienie podejmowania decyzji biznesowych na bazie wskaźników.

BRANŻA

PRZETWÓRSTWO STALI

ZATRUDNIENIE

+ 150

PROCES

ZARZĄDZANIE

NARZĘDZIE

WSKAŹNIKI

Spadek wartości - grafika

Straty

Brak monitorowania wskaźników

Brak danych do podejmowania decyzji

Brak informacji o efektywności produkcji

Trybik - grafika

Podjęte działania

Warsztat zarządzania procesami

Definiowanie procesów

Wybór wskaźników do zarządzania

Przygotowanie narzędzia do monitorowania wskaźników

Spotkania miesięczne analizujące wskaźniki

Pieniądz - grafika

Uzyskane korzyści

Bieżące monitorowanie wskaźników

Realne dane o efektywności produkcji

Wskaźniki: wydajności działów i obszarów, udziału godzi nieprodukcyjnych, produktywności, wyrobienia [Fot 1]

Wizualizacja wskaźników w poszczególnych obszarach [Fot 2]

Podejmowanie decyzji na bazie realnych danych

Oko - grafika

Zdjęcia

Fot. 1 Wykres wydajności produkcji

 

Przykład case study: Wskaźniki - zarządzanie produkcją

Fot. 2 Wizualizacja wskaźników

2018-12-21T15:18:32+01:00

Wskaźniki do zarządzania produkcją

napisano przez: Krzysztof Pawłowski Do przeczytania w 10 min
0