CASE STUDY 124
5S w drukarni

Spinacz - grafika

Opis przypadku

Produkcja

medale, statuetki z personalizowanym nadrukiem

Główne procesy

cięcie laserowe blach, druk, montaż, pakowanie

Założenia

wdrożenie systemu 5S w celu poprawy organizacji miejsca pracy

BRANŻA

TEKSTUROWANIE PRZESTRZENNE

ZATRUDNIENIE

+ 25

PROCES

PRODUKCJA

NARZĘDZIE

5S

Spadek wartości - grafika

Straty

Strata czasu na szukanie wyposażenia sumarycznie 30 minut dziennie

Zajęte miejsce przez nieużywane narzędzia i pojemniki

Ogólny bałagan na stanowiskach pracy

Trybik - grafika

Podjęte działania

Określenie planu warsztatów 5S

Realizacja warsztatów 5S

Przygotowanie planu działań długoterminowych i przypisanie osób odpowiedzialnych [Fot.1; Fot.2]

Przygotowanie kart standaryzacyjnych 5S [Fot.3]

Opracowanie planu harmonogramu audytów 5S

Wdrożenie audytów 5S

Pieniądz - grafika

Uzyskane korzyści

Oszczędność czasu na szukanie wyposażenia – 30 minut dziennie

Wzrost wydajności o 5%

Zachowanie porządku na stanowiskach pracy

Utrzymanie systemu 5S

Oko - grafika

Zdjęcia

Fot. 1 – stan przed i po – montaż

Fot. 2 – stan przed i po -stół roboczy

Fot. 3 – stan przed i po – magazynek

karta standaryzacyjna5S

Fot. 4 – Karta standaryzacyjna 5S

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-10-17T10:36:01+00:00
14

5S w drukarni

napisano przez: Krzysztof Pawłowski Do przeczytania w 11 min
0