Audytor wewnętrzny SZBHP wg PN-ISO 45001:2018

Uzyskaj tytuł audytora wewnętrznego SZBHP wg PN-ISO 45001:2018

Zakres szkolenia:

   Wprowadzenie do ISO 45001:2018:

  Struktura normy
  Cykl PDCA dla normy ISO
  Kontekst organizacji
  Strony zainteresowane oraz zakres systemu
  Czynniki związane z działalnością

TERMINdo ustalenia
CZAS TRWANIA8 godzin
MIEJSCEdo ustalenia
CENA990 ZŁ
Szkolenie Zarządzanie Procesami

  Przywództwo oraz współudział pracowników

   Przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa
   Polityka BHP
   Ryzyka i szanse – ocena
   Identyfikacja zagrożeń oraz planowanie działań
   Zamiana ryzyk na szanse
   Wymagania prawne
   Planowanie celów

 Funkcjonowanie oraz ocena wyników:

  Zasoby organizacji
  Kompetencje oraz świadomość pracowników
  Dokumentacja oraz procedury
  Planowanie oraz nadzór nad działaniami operacyjnymi
  Eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie ryzyka BHP
  Zarządzanie zmianą
  Sytuacje awaryjne
  Ocena efektów działania
  Audytowanie
  Działanie w obszarze doskonalenia (niezgodności, dziania korygujące, zarządzanie jakością i BHP)

Jakie umiejętności zyskasz po szkoleniu:

  Zrozumienie wymagań wynikających z normy PN-ISO 45001:2018
  Audytowanie według podstawowych zasad
  Przeprowadzanie konsultacji z pracownikami i ich przedstawicielami
  Wskazywanie istotnych dla organizacji czynników wewnętrznych i zewnętrznych
  Określanie celów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  Definiowanie zakresu systemu zarządzania, identyfikowanie stron zainteresowanych i ich oczekiwań
  Monitorowanie i zarządzanie zmianą

Informacje dodatkowe:

    Certyfikat ukończenia szkolenia
    W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe
    DOSTĘP DO KURSU ON LINE – Audytor wewnętrzny SZBHP wg PN-ISO 45001:2018 (www.kursylean.pl)

PYTAJ I ZBIERAJ ODPOWIEDZI

Kraków

ul. Wrocławska 87

30-011 Kraków

Wrocław

pl. Solny 14 lok. 3

50-062 Wrocław

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080
 

NAPISZ DO NAS

[contact-form-7 id="5" title="Contact form 1"]