ANALIZA

NIEZAWODNOŚCI

Analiza niezawodności jest praktycznym kursem przeznaczonym dla praktykujących inżynierów, który koncentruje się na zwiększaniu niezawodności produktów. Kurs zapewnia uczestnikom praktyczną wiedzę na temat powszechnie stosowanych narzędzi i metod niezawodnościowych oraz stanowi podstawę do wykorzystania tych narzędzi w pracy.

Zakres szkolenia:

  Wprowadzenie do niezawodności
  Estymatory oraz określanie niepewności
  Przegląd źródeł danych w kontekście analizy niezawodności
  Rodzaje zmienności (naturalna vs specjalna)
  Prognozowanie niezawodności produktów
  Testy degradacji komponentów i/lub produktów
  Badania selekcyjne HASS i ESS
  Planowane eksperymenty (DOE) w kontekście analizy niezawodności

TERMIN do ustalenia
CZAS TRWANIA 4 dni
MIEJSCE do ustalenia
Szkolenie_Lean_Action_Plan

Korzyści:

  Zapoznanie się z definicjami i zasadami analizy niezawodności
  Zrozumienie statystyki modeli analizy niezawodności, w tym szacowania parametrów i przedziałów ufności
  Zrozumienie, kiedy i jak stosować typowe rozkłady, w tym rozkład Weibulla, lognormalny, normalny i wykładniczy
  Obliczenie % niezawodności R(t) dla wybranego komponentu lub systemu
  Planowanie i wykonanie odpowiedniego rodzaju testu: test demonstracji niezawodności, degradacji, QALT, HALT itp.
Przeprowadzenie niezbędnych analiz za pomocą programu Minitab

Model szkolenia:

  Tylko sprawdzone narzędzia
  Użycie sekwencji “dlaczego – co – jak” podczas całego kursu i każdego indywidualnego tematu
  Częste korzystanie z przykładów i “studiów przypadku”
  Duża ilość ćwiczeń zespołowych (~30% czasu zajęć)
  Duża ilość powtórzeń i integracja narzędzi
Przeprowadzenie niezbędnych analiz za pomocą programu Minitab
Minimalne wykorzystanie prezentacji PowerPoint
Integracja oprogramowania w ramach każdego tematu, a nie uczenie go oddzielnie
Sesje dyskusyjne z trenerem

Informacje dodatkowe:

  Certyfikat ukończenia szkolenia
  W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe
  DOSTĘP DO KURSU ON LINE – INTRO TO LEAN (www.kursylean.pl)

PYTAJ I ZBIERAJ ODPOWIEDZI

Kraków

ul. Wrocławska 87

30-011 Kraków

Wrocław

pl. Solny 14 lok. 3

50-062 Wrocław

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080

NAPISZ DO NAS

    Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę zgodnie z zasadami naszej polityki prywatności. Bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas podstawa.