Co jest kluczem
w Lean Manufacturing?

W każdej firmie występuje wiele czynności. Ale czy wszystkie są niezbędne, aby zaspokoić potrzeby klienta? Wiele z nich są czynnościami które nie dodają wartości do produkowanego wyrobu. W firmach produkcyjnych opierających się na produkcji masowej jest ich przeważająca większość. Średnio 90% operacji jest zbędna. Co z tym zrobić? Eliminować je! Lecz aby to osiągnąć należy na początku określić stan obecny i wyszczególnić te czynności, których zlikwidowanie da największe korzyści, będzie tanie oraz szybkie. Toyota sprecyzowała 7 Marnotrawstw, dzięki czemu jesteśmy na lepszej pozycji, gdyż wiemy od samego początku czego szukać.

Nadprodukcja

Pierwszą i najważniejszą stratą, która prowadzi do powstania kolejnych jest nadprodukcja. Większość firm traktuje to jako normę… „Wyprodukuje się na magazyn i z czasem się sprzeda”, „Zabezpieczmy się na przestoje”. Niestety jest to podejście które przynosi wiele nadmiernych kosztów oraz zamrożonego kapitału. Jednak czy się da wyeliminować nadmierną produkcję? Oczywiście, że tak, lecz w odpowiedni sposób trzeba zaprojektować organizację na linii. Podstawową zasadą jest system ssący. Dzięki niemu produkujemy tylko wtedy kiedy klient tego oczekuje.wowe cele i założenia audytu.

Zapasy

Kolejnym marnotrawstwem są zbędne zapasy. Do ich powstania prowadzi między  innymi nadprodukcja. Należy stopniowo ograniczać ich ilość. Da się to zrobić tylko przez regularną pracę nad elastycznością i czasem przejścia kolejnych zleceń, aby nasza możliwość reagowania na potrzeby rynku była jak najszybsza. Głównym założeniem jest produkcja just-in-time.

Transport

Bardzo powszechną czynnością która w żadnym stopniu nie dodaje wartości jest transport. Zmniejsza nam on efektywny czas wykorzystany przez pracowników, który muszą poświęcić na przemieszczanie. Nie należy aktualnego stanu rzeczy traktować jako normy, trzeba nad tym ciągle pracować poprzez analizę przepływu materiału na hali. Należy pamiętać, że błędne ułożenie stanowisk prowadzi do strat na wiele lat.

Oczekiwanie

Kolejną stratą, która szybko rzuca się w oczy jest oczekiwanie. Pracownik nic nie robi, tylko czeka na moment kiedy będzie mógł rozpocząć pracę. Wliczają się do tego mikro przestoje poprzez awarię oraz czekanie w procesie. Zaniża to jego efektywność  wykorzystania zasobów. Głównym sposobem na wyeliminowanie czekania jest analiza organizacji pracy i określenie najbardziej efektywnej metody, czyli standaryzacja. Należy także pamiętać nad TPM’em aby wyeliminować awarie.

Zbędne ruchy

Kolejną stratą są Zbędne ruchy. Nie zawsze wszystko co pracownik robi w procesie i  nie tylko jest niezbędne. Poprzez lepszą organizacje pracy, poprawę i ergonomii stanowiska można wyeliminować lub ograniczyć ten typ marnotrawstwa.

Braki

Do strat należą także braki, czyli elementy które nie spełniają oczekiwań klienta. Mogą się one zdążać w procesie produkcyjnym, oraz (co jest bardziej kosztowne) już u klienta. Poprzez braki w procesie, zaniżamy jego efektywność, natomiast poprzez reklamacje, możemy stracić klienta i zyski płynące ze współpracy z nim. Aby je wyeliminować, trzeba się skupić na procesach w których one powstają. Następnie poprzez Diagram Ishikawy oraz 5Why możemy wyeliminować przyczyny źródłowe problemów.

Nadmierne przetwarzanie

Ostatnią stratą, najmniej zauważalną jest nadmierne przetwarzanie. Aby je wykryć  należy spojrzeć na procesy pod kątem technologicznym. Czy aby na pewno nie da się wyprodukować elementów w prostszy sposób? Jeśli można robić coś szybciej i taniej, należy do tego dążyć.

Straty, a w tym marnotrawstwa są element każdego procesu produkcyjnego. Dzięki ich sprecyzowaniu, łatwiej je wykryć. Eliminowanie ich  przyniesie nam korzyć w postaci bardziej efektywnych procesów. To z kolei przełoży się na zwiększenie rentowności firmy. Więc gdy chcesz, aby Twoja firma więcej zarabiała, twoim celem musi być szukanie i eliminowanie każdego z 7 rodzajów Marnotrawstw.

Autor:
Krzysztof Pawłowski
Konsultant Lean Manufacturing
kpawlowski@leanactionplan.pl