Firma jako zbiór procesów
podejście procesowe w Lean Managamenet

Proces to ciąg (sekwencja) logicznie uporządkowanych czynności, w wyniku których powstaje określony efekt (rezultat) działania (produkt, usługa), z którego korzysta klient (zewnętrzny lub wewnętrzny). Jest to zbiór zasobów, które są w odpowiedni sposób wykorzystywane w, dzięki czemu otrzymujemy oczekiwany rezultat. Każdy proces można opisać według zasady SIPOC.

Procesy można podzielić na 3 rodzaje:

– Podstawowe – generują one wartość dodaną, czyli to co klient oczekuje. Nalezą do nich działania marketingowe, sprzedażowe, projektowe, produkcyjne i dystrybucyjne. Poprzez dane procesy, klient ocenia jakość i sprawność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.
– Pomocnicze – pośrednio generują wartość dodaną. Należą do nich działania magazynowe, kontroli jakości, utrzymaniu ruchu, rekrutacji i działania zakupowe. Klient rzadko je dostrzega i nie mają dużego wpływu na renomę Firmy.
– Zarządzania – mają strategiczny wpływ na sposób generowania wartości dodanej. Regulują wszystkie inne procesy w firmie. Ich głównym zadaniem jest określenie drogi Firmy, czyli wyznaczanie jej misji i wizji oraz monitorowanie efektywności procesu. Aby cyklicznie polepszać funkcjonowanie firmy należy skupić się na tym, aby wykształcić właściwe podejście procesowe. Lecz aby wiedzieć, które procesy są niestabilne (ich funkcjonowanie jest zaburzone) należy zacząć je monitorować. Idealnym narzędziem do tego jest karta SPC, pokazująca nam kiedy proces wychodzi poza naturalne granice odchylenia. Karty kontrolne umożliwiają obiektywną ocenę, czy dany proces podlega swojej normalnej zmienności, czy zaczyna zachowywać się „niestandardowo”. Wiedząc kiedy proces był zaburzony, w łatwy sposób możemy określić przyczyny specjalne, które zaburzają jego funkcjonowanie. Eliminując tą przyczynę nasz proces staje się bardzie efektywny. Stabilność procesu jest kluczem w funkcjonowaniu produkcji w koncepcji Lean Management. Poprzez brak zapasów międzyoperacyjnych, produkcja jest bardziej narażona na zatrzymanie. Dlatego praca nad uregulowaniem procesu jest kluczem do płynnego funkcjonowania.
Zobacz przykłady kluczowych wskaźników KPI dla poszczególnych procesów.

Autor:
Patryk Cichorczyk
Konsultant Lean Manufacturing
pcichorczyk@leanactionplan.pl