TRANSFORMACJA I ORGANIZACJA
OBSZARU MONTAŻU I PAKOWANIA WG METODYKI TWI

Opis przebiegu projektu krok po kroku

Cel projektu:

     Podniesienie efektywności procesu pakowania o 30%
     Skrócenie czasu przezbrojenia stanowisk o 50%
     Zmniejszenie potrzebnej przestrzeni roboczej o 30%
     Wygenerowanie dodatkowego stanowiska pracy
     Skrócenie wdrożenia nowych pracowników o 75%

Czas trwania:

     12 miesięcy

Etapy projektu:

1. Wybór grupy projektowej

a. Wyłonienie Lidera transformacji wg TWI
b. Określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania

Analiza produtków - wykres Pareto

2. Opracowanie planu działania

a. Wyznaczenie kamieni milowych
b. Określenie terminu realizacji zadań cząstkowych

3. Analiza popytu oraz jego prognoz

a. Grupowanie produktów w rodziny
b. Wyznaczenie priorytetów do standaryzacji

4. Projekt nowego stanowiska roboczego

a. Określenie założeń: skrócenie czasu przezbrojenia stanowiska; mobilność; poprawa ergonomii pracy
b. Testowanie prototypu
c. Poprawki oraz akceptacja projektu

Nowe stanowisko pakowania

5. Warsztaty 5S w obszarze

a. Uwolnienie przestrzeni roboczej
b. Organizacja miejsca pracy
c. Zapewnienie 100% dostępności narzędzi

6. Nagrywanie i analiza procesów

a. Analiza chronometrażowa procesu
b. Identyfikacja czynności (dodające wartości, konieczne – ale niedodające wartości, zbędne)

7. Opracowanie kart standaryzacyjnych

a. Opracowanie szablonów kart standaryzacyjnych dla poszczególnych grup
b. Opracowanie dokumentacji fotograficznej
c. Checklista narzędzi
d. Sekwencja oraz czasy operacji
f. Wizualizacja wymagań jakościowych
g. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy

Zmiana ogranizacji regału - przed i po

8. Usprawnienie logistyki w obszarze

a. Określenie i wizualizacja stref roboczych w obszarze
b. Zapewnienie dostępności komponentów do produkcji – wdrożenie systemu Kanban
c. Usprawnienie przepływu informacji

Organizacja montażu i pakowania - wygląd obrzaru

9. Reorganizacja obszaru (layout)

a. Usprawnienie przepływu w skali makro
b. Poprawa layoutu w skali mikro (usprawnienie stanowiska pracy)

Tablica informacyjna w obrzarze pakowania - zmiany

10. Wdrożenie i utrzymanie zmian

a. Opracowanie instrukcji do narzędzi
b. Wprowadzenie zarządzania wizualnego w obszarze: skill matrix, layout, KPI’s
c. Przekazanie obszaru liderowi – Instruowanie pracowników, budowanie dobrych relacji z pracownikami
d. Cykliczna weryfikacja wskaźników – Doskonalenie metod pracy

Zobacz przykłady kluczowych wskaźników KPI, które możesz wykorzystać w swojej firmie.

0%
wyższa efektywność procesu pakowania
0%
krótszy czas przezbrojenia stanowisk

Efekty i korzyści:

     Podniesienie efektywności procesu pakowania o 30%

     Skrócenie czasu przezbrojenia stanowisk o 50%

    Skrócenie czasu wdrażania nowych pracowników 0 60%

    Poprawa ergonomii pracy

    Stabilizacja jakości w procesie

Wykres wydajności obrzaru pakowania

   KONTAKT

  • Uzupełnij formularz, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju firmy, przeprowadzenia szkolenia, wspólnych warsztatów lub czy innej formy współpracy. Jeżeli możesz podaj jak najwięcej szczegółów.
  • Twoja wiadomość jest dla nas ważna, odpowiemy na nią maksymalnie kolejnego dnia roboczego. 
  • W zależności od pytania poprosimy Cię o niezobowiązującą rozmowę telefoniczną lub spotkanie online. Taka forma kontaktu pozwoli nam najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Obsługa klienta
Anna Etgens
Specjalistka ds. zadowolenia klienta