TRANSFORMACJA I ORGANIZACJA
OBSZARU MONTAŻU I PAKOWANIA WG METODYKI TWI

Opis przebiegu projektu krok po kroku

Cel projektu:

Transformacja obszaru montażu i pakowania - krok po kroku

     Podniesienie efektywności procesu pakowania o 30%
     Skrócenie czasu przezbrojenia stanowisk o 50%
     Zmniejszenie potrzebnej przestrzeni roboczej o 30%
     Wygenerowanie dodatkowego stanowiska pracy
     Skrócenie wdrożenia nowych pracowników o 75%

Czas trwania:

     12 miesięcy

Etapy projektu:

1. Wybór grupy projektowej

a. Wyłonienie Lidera transformacji wg TWI
b. Określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania

Analiza produtków - wykres Pareto

2. Opracowanie planu działania

a. Wyznaczenie kamieni milowych
b. Określenie terminu realizacji zadań cząstkowych

3. Analiza popytu oraz jego prognoz

a. Grupowanie produktów w rodziny
b. Wyznaczenie priorytetów do standaryzacji

4. Projekt nowego stanowiska roboczego

a. Określenie założeń: skrócenie czasu przezbrojenia stanowiska; mobilność; poprawa ergonomii pracy
b. Testowanie prototypu
c. Poprawki oraz akceptacja projektu

Organizacja montażu - przedstawienie projektu, przed i po
Nowe stanowisko pakowania

5. Warsztaty 5S w obszarze

a. Uwolnienie przestrzeni roboczej
b. Organizacja miejsca pracy
c. Zapewnienie 100% dostępności narzędzi

Karta standaryzacyjna pracy - co zawiera

6. Nagrywanie i analiza procesów

a. Analiza chronometrażowa procesu
b. Identyfikacja czynności (dodające wartości, konieczne – ale niedodające wartości, zbędne)

7. Opracowanie kart standaryzacyjnych

a. Opracowanie szablonów kart standaryzacyjnych dla poszczególnych grup
b. Opracowanie dokumentacji fotograficznej
c. Checklista narzędzi
d. Sekwencja oraz czasy operacji
f. Wizualizacja wymagań jakościowych
g. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy

Zmiana ogranizacji regału - przed i po

8. Usprawnienie logistyki w obszarze

a. Określenie i wizualizacja stref roboczych w obszarze
b. Zapewnienie dostępności komponentów do produkcji – wdrożenie systemu Kanban
c. Usprawnienie przepływu informacji

Organizacja montażu i pakowania - wygląd obrzaru

9. Reorganizacja obszaru (layout)

a. Usprawnienie przepływu w skali makro
b. Poprawa layoutu w skali mikro (usprawnienie stanowiska pracy)

Tablica informacyjna w obrzarze pakowania - zmiany

10. Wdrożenie i utrzymanie zmian

a. Opracowanie instrukcji do narzędzi
b. Wprowadzenie zarządzania wizualnego w obszarze: skill matrix, layout, KPI’s
c. Przekazanie obszaru liderowi – Instruowanie pracowników, budowanie dobrych relacji z pracownikami
d. Cykliczna weryfikacja wskaźników – Doskonalenie metod pracy

Zobacz przykłady kluczowych wskaźników KPI, które możesz wykorzystać w swojej firmie.

0%
wyższa efektywność procesu pakowania
0%
krótszy czas przezbrojenia stanowisk

Efekty i korzyści:

     Podniesienie efektywności procesu pakowania o 30%

     Skrócenie czasu przezbrojenia stanowisk o 50%

    Skrócenie czasu wdrażania nowych pracowników 0 60%

    Poprawa ergonomii pracy

    Stabilizacja jakości w procesie

Wykres wydajności obrzaru pakowania

Jeżeli chcesz, tak jak nasi klienci, rozwijać swoje przedsiębiorstwo, skontaktuj się z nami i umów się
na spotkanie, na którym zostanie przedstawiona wizja Transformacji Lean.

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080

  • Wrocław, pl. Solny 14/3

  • pgolonka@leanactionplan.pl

  • +48 508 969 080

FORMULARZ

    Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę zgodnie z zasadami naszej polityki prywatności. Bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas podstawa.