CASE STUDY 123
Rejestr reklamacji

Opis przypadku

Kontrola Jakości

Opis

Brak systemowego prowadzenia procedur obsługi reklamacji powodował szereg problemów takich jak: pominięcia, niedotrzymane terminy, problemy komunikacyjne na linii firma – klient, a tak że problemy komunikacyjne wewnątrz zespołu. Dodatkowo w firmie brakowało standardu rozwiązywania problemów, który zapewnił by eliminację przyczyn źródłowych. Zaprojektowane narzędzie rozwiązało wszystkie powyższe problemy i wprowadziło dodatkowe mechanizmy wspomagające permanentne likwidowanie sytuacji prowadzących do zgłoszeń reklamacji.

BRANŻA:

PRZETWÓRSTWO STALI

ZATRUDNIENIE:

+ 150

PROCES:

Kontrola Jakości

NARZĘDZIE:

EXCEL

Straty

Brak jasno wyznaczonego zespołu odpowiedzialnego za działania naprawcze

Brak standardu obsługi reklamacji

Brak danych na temat kosztów reklamacji

Brak informacji o kluczowości przyczyn prowadzących do reklamacji

Brak planu działań i monitorowania terminów wykonania zadań związanych z obsługą reklamacji

Długi Lead time dla działań o charakterze, krótkoterminowym

Podjęte działania

Opracowanie bazy reklamacji wyposażonej w mechanizm monitorowania postępów działań

Opracowanie formularzy wprowadzania danych

Opracowanie kompleksowych statystyk dotyczących reklamacji, poziomu braków i ilości zrealizowanej z możliwością szybkiej aktualizacji

Wyeliminowanie błędów i pominięć danych

Usprawnienie komunikacji z klientem oraz wewnątrz zespołu

Uzyskane korzyści

Stworzenie systemu archiwizacji i analizy reklamacji oraz działań naprawczych.

Skrócenie czasu wprowadzania danych o 15%

Systemowe zamknięcie działań krótkoterminowych w czasie 48 h

Wyeliminowanie błędów i pominięć danych

Zdjęcia

Fot. 1 Formularz wprowadzania danych

 

Fot. 2 Statystyki

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-08-27T13:42:55+00:00

Spokojnie, jestem tutaj, żebyś nie przegapił czegoś ważnego.

Informacja o gotowych do użycia plikach Excel, szablonach wykresów i prezentacji, raportach w formie pdf, zupełnie za darmo, prosto na Twoją skrzynkę.

Chcę otrzymywać wiadomości (w każdej chwili możesz zrezygnować).

FreshMail.pl
 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wartościowe artykuły i gotowe do użycia pliki bezpośrednio na skrzynkę e-mailową?    

FreshMail.pl