CASE STUDY 23
SMED – branża spożywcza

Spinacz - grafika

Opis przypadku

Produkcja

przetwórstwo warzyw i owoców

Główne procesy

mycie, kontrola, separacja, mrożenie

Założenia

Zwiększenie dostępności maszyn do produkcji. Podniesienie wydajności w środowisku wysokiej sezonowości. Opracowanie planu na skrócenie procesu przezbrojenia.

BRANŻA

SPOŻYWCZA

ZATRUDNIENIE

+ 100

PROCES

Mycie maszyn

NARZĘDZIE

SMED

Spadek wartości - grafika

Straty

Czas przezbrojenia (mycia maszyn)– 4 h każdego dnia

Możliwość uszkodzenia silników przez brak odpowiedniego zabezpieczenia instalacji

Brak standardów jakościowych procesu mycia

Trybik - grafika

Podjęte działania

Powołanie grupy warsztatowej – szkolenie z metodyki SMED

Nagranie procesu przezbrojenia (mycia)

Analiza nagrania, „burza mózgów”, określenie problemów i pomysłów

Opracowanie standardu wywożenia oraz kolejności mycia maszyn [Fot 1] [Fot 2]

Pieniądz - grafika

Uzyskane korzyści

Skrócenie czasu mycia maszyn o 1 h (o 25%)

Zwiększenie dziennej dostępności produkcji o 6,25%

Standaryzacja i zapewnienie powtarzalności procesu mycia

Prewencja przed uszkodzeniami [Fot 3]

Oko - grafika

Zdjęcia

Fot. 1 – Kolejność wywożenia maszyn

Fot. 2 – Błędna kolejność operacji mycia

Fot. 3 – Zabezpieczenie silników

Chcesz arkusz do spisywania czynności w Excelu?
Zapisz się, a ja wyślę maila z plikiem.

    2021-11-13T17:33:03+01:00

    SMED – branża spożywcza

    napisano przez: Patryk Cichorczyk Do przeczytania w 11 min
    0