NARZĘDZIE EXCEL
ŚLEDZENIE WĄSKIEGO GARDŁA PRODUKCJI

Cel wdrożenia:

  Określanie procesu będącego wąskim gardłem produkcji
  Monitorowanie pracochłonności w zależności od produkowanego wyrobu

Trybik - grafika

ETAPY

1. Analiza procesów produkcyjnych i poszczególnych operacji

2. Ustalenie wszystkich zmiennych produktowych i zależności

3. Pomiar czasów operacji

4. Projekt narzędzia do monitorowania “wąskich gardeł”

5. Wdrożenie i kontrola

Pieniądz - grafika

KORZYŚCI

  Poprawa organizacji pracy

Zwiększenie wydajności w “wąskim gardle” nawet o 30%

Śledzenie zależności produktowych

Wyrównanie obciążenia pracowników i maszyn

Oko - grafika

Wydajność poszczególnych procesów w zależności od typu produktu

2019-02-22T16:45:09+01:00

Wąskie gardło

napisano przez: Patryk Cichorczyk Do przeczytania w 5 min
0
Strategia na A4