Wdrażanie nowoczesnego
systemu zarządzania firmą

Wdrażanie nowoczesnego systemu zarządzania firmą – Transformacja i Doradztwo Lean

Czym jest system zarządzania? Każdy z nas wiele razy słyszał ten termin, jednak czy na pewno wiemy, o czym mowa? Ujmując temat ogólnie, system jest to zbiór procesów połączonych ze sobą w taki sposób, aby prowadzić do określonego celu (spełniać określoną funkcję). W przypadku systemu zarządzania firmą, celem będzie organizacja procesów administracyjnych oraz produkcyjnych, a także ich optymalizacja i standaryzacja usług. Co ważne, taki system wcale nie musi być rozrośnięty – za wzór niewielkiego, jednak niezwykle skutecznego systemu może służyć Lean’owe narzędzie 5S, które odpowiednio zorganizowane również tworzy system.

Zachowanie ludzkie jest w 90% zależne od środowiska, w jakim się znajduje. To właśnie systemy determinują postępowanie osób w nich funkcjonujących i naturalnie ich napędzając, prowadzą w odpowiednim kierunku.

W celu stworzenia i wdrożenia efektywnego systemu zarządzania konieczna jest odpowiednio przeprowadzona Transformacja Lean oparta na szeroko pojętej metodologii Lean Management. Prowadzi ona do stworzenia nieustannie doskonalącej się kultury organizacji, dążącej w sposób stabilny do ciągłego wzrostu. Kluczem w osiągnięciu tego celu są ludzie, ich nawyki oraz procesy, w których funkcjonują, czyli tak naprawdę, odpowiednio ułożony system. Doradztwo Lean w biurze i usługach, oto droga do sukcesu.

Jednak, aby system funkcjonował efektywnie w organizacji, musi brać pod uwagę jedną podstawową rzecz, a mianowicie ludzką naturę. Jeszcze do niedawna pracodawcy liczyli na zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajności produkcji kosztem pracownika, jednak era zawodowego niewolnictwa dobiega końca. Zarządzanie poprzez nakazy oraz kary (kij – marchewka), to mało efektywny sposób prowadzenia przedsiębiorstwa. Nakazy obniżają motywację, niszcząc jednocześnie kreatywność. Chcąc efektywnie napędzić działania pracownika, jak też odpowiednio je ukierunkować, nie wolno się skupiać tylko na kwestii finansowej. Człowiek jest istotą złożoną, a pieniądze mogą zaspokoić tylko część jego potrzeb (byt materialny). Aby podnieść efektywność wykonywanej pracy, a przez to zwiększyć wydajność produkcji należy zaspokoić wszystkie aspekty natury ludzkiej, a mianowicie:

  • umysł – wizja,
  • ciało – dyscyplina,
  • serce – pasja,
  • duch – sumienie.

Kompleksowy system zarządzania musi obejmować każdy aspekt funkcjonowania organizacji. Optymalizacja procesów produkcji musi być w niego wpasowana i zachodzić w sposób naturalny. Narzędzia, metody i doradztwo Lean Management daje nam taką możliwość. Składa się ono z dwóch kluczowych aspektów:

  • wyznaczanie  oraz koordynowanie kierunku,
  • optymalizacja i standaryzacja procesów, rozwiązywanie problemów.

Należy objąć tymi regułami wszystkie obszary w firmie, tak by pracować wspólnie z ludźmi, a nie obok nich. Dzięki temu będziemy w stanie nauczyć ich odpowiedniego działania, jednocześnie motywując do jego podjęcia.

Nie tylko specjaliści ds. zarządzania odkryli, że kluczem do osiągnięcia oczekiwanego efektu jest stworzenie „dopasowanego systemu”, tak aby współgrał on z naturą ludzką. Nowocześni filozofowie także to zauważyli. Matthias Vong w „Historii filozofii” opisuje podejście Peter’a Slotergdijk’a do systemów w taki sposób:

„Opracowanie »inteligentnych systemów« stwarza nową technikę, która nie jest techniką panowania i zniewolenia. Sloterdijk nazywa ją »Homotechniką« i uważa, że »ujmuje ona inteligencję w inteligentny sposób i wytwarza nowe stany inteligencji«. Taka technika uwzględnia odrębność i właściwy sens rzeczy i rozwija je. Dialog z naturą zastępuje wojnę z naturą. Dotyczy to także natury człowieka – wobec takich założeń techniki auto manipulacji nie są obce naturze. Sloterdijk cytuje teologa Karla Ranhera, który już w roku 1996 pisał »Człowiek będzie kiedyś sam operował sobą. To nieuchronne, chociaż w tej chwili nie możemy określić ani granic, ani właściwego sposobu tej automanipulacji […] Jednak jest prawdą, że era sterowania sobą już się rozpoczęła«”.

Podsumowując, celem nowoczesnych systemów zarządzania jest wyznaczenie  „reguł funkcjonowania przedsiębiorstwa” w taki sposób, by  zintegrować je z naturą człowieka i prowadzić pracowników do określonego celu w sposób naturalny, napędzający ich do działania. Kluczem dla firm jest kreowanie i optymalizacja systemów dopasowanych do człowieka, aby zwiększać wydajność produkcji, organizować procesy biurowe, produkcyjne, jak też standaryzować świadczone usługi.

Szkolenie Online
Zarządzanie Procesami i Wskaźniki KPI

Jak zacząć wdrażanie zarządzania procesami w swojej organizacji?
Jak definiować procesy w poszczególnych obszarach firmy?
Jak uzupełnić diagram SIPOC?
 Jakie wskaźniki dobrać do poszczególnych procesów?

Zobacz szkolenie
Zarządzanie Procesami i wskaźniki KPI - kursy online

Szkolenie Online
Darmowy kurs – wprowadzenie do Lean

Co to jest Lean?
Dom Toyoty i zasady Lean
Wartość i straty

Zobacz szkolenie
Darmowe szkolenie lean