Optymalizacja łańcucha dostaw
Jak wdrożyć koncepcję LEAN?

Optymalizacja łańcucha dostaw poprzez usprawnienie operacji logistycznych i zastosowanie metodologii Lean Management.

W obecnych realiach gospodarczych przedsiębiorstwa  konkurują nie tylko wysokiej jakości produktem i odpowiednią ceną, ale również optymalnym i sprawnie działającym łańcuchem dostaw.

Jak zatem osiągnąć optymalny i efektywny łańcuch dostaw, kiedy oczekiwania klientów, związane z jakością i terminem dostaw, wciąż rosną, a o wykwalifikowanych pracowników  przychodzi nam „walczyć” z konkurencyjnymi firmami?

Przed przystąpieniem do działań optymalizacyjnych warto zastosować benchmarking, porównać własne praktyki i procesy ze stosowanymi przez organizacje uważane za najlepsze w badanych dziedzinach. W zakresie łańcucha dostaw najlepsze przedsiębiorstwa można zidentyfikować na przykład za pomocą rankingu Gartner Supply Chain Top 25 (na podstawie: http://www.gartner.com/technology/supply-chain/top25.jsp).

Sprawność funkcjonowania  łańcucha dostaw wpływa na działanie wewnątrz całego przedsiębiorstwa oraz relacje z dostawcami i  klientami. Zależność pomiędzy wieloma funkcjami w organizacji trafnie prezentuje poniższa grafika.

Usprawnienie łańcucha dostaw osiągamy poprzez optymalizację i standaryzację procesów przede wszystkim w następujących obszarach:

  prognozowanie popytu,
  zaopatrzenie w surowce i materiały do produkcji,
  planowanie produkcji w celu poprawy wydajności,
  planowanie i eliminowanie nadmiernego zapasu,
  logistyka

Optymalizacja logistyki i zastosowanie metodologii Lean Management

Skuteczna transformacja logistyki powinna odbyć  się w następujących obszarach: kultura organizacji, operacje logistyczne , nowoczesne technologie.

Poniżej przedstawiamy przykładowe działania w każdej z tych przestrzeni.

KULTURA ORGANIZACJI

 • budowanie długotrwałej partnerskiej współpracy poprzez poszanowanie współpracowników, partnerów i dostawców przy jednoczesnym rzucaniu wyzwań i dopingowaniu do wzrostu i rozwoju,
 • wdrożona kultura ciągłego doskonalenia (m.in. poprzez przeprowadzanie kursów Lean), promowana wewnątrz organizacji postawą i działaniami właścicieli oraz kierownictwa najwyższego szczebla (kaizen, genchi genbutsu),
 • skupienie działań na takich filarach jak koncepcja wartości, mapowanie strumienia wartości i eliminacja marnotrawstwa (VSM, muda),
 • “wbudowanie” jakości w pierwotny proces, czyli wychwytywanie na bieżąco wszelkich czynników, które mogą zaburzyć dalsze etapy procesu (dla łańcucha dostaw to na przykład terminowa dostawa lub prawidłowa pierwotna kompletacja przesyłki),
 • prawidłowe zrozumienie roli klienta wewnętrznego (postrzeganie działań nie tylko przez potrzeby własne, ale również przez potrzeby i pracę osób / procesów występujących w całym  łańcuchu).

OPERACJE LOGISTYCZNE

 • regularnie sporządzany, a następnie wdrażany krótko- i średnioterminowy plan operacyjny, komunikowany wewnątrz pozostałych funkcji przedsiębiorstwa i w odpowiednim zakresie do dostawców,
 • równomierność obciążenia pracą i ilością operacji (heijunka),
 • wyznaczenie i mierzenie KPI oraz regularne omawianie KPI z dostawcami,
 • stosowanie dostaw just in time i obniżanie zapasu rozumianego jako materiały i surowce do produkcji oraz produkt finalny dla klienta.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

 • mniej lub bardziej zaawansowaną automatykę magazynową, która pozytywnie wpłynie na standaryzację procesów, jak np. radio shuttle lub regały grawitacyjne,
 • rozwiązania informatyczne typu RFID i WMS,
 • naczepy o zwiększonej ładowności dla ładunków paletowych o dużym ciężarze pojedynczych palet.

Pierwsze efekty działań optymalizacyjnych w logistyce i łańcuchu dostaw można dostrzec stosując nawet pojedyncze działanie spośród wyżej opisanych. Niewątpliwie jednak efektywniejsze okaże się wdrożenie systemowe (metodologia Lean Management), ale dopasowane do potrzeb i możliwości konkretnego przedsiębiorstwa.

Szkolenie Online
Logistyka zewnętrzna

Logistyka zaopatrzenia
Łańcuch dostaw
Dokumentacja transportowa

Zobacz szkolenie
Kurs online LOGISTYKA ZEWNĘTRZNA