Czy Lean działa w usługach?

Pewnie większość z Was kojarzy Lean Management z zakładami produkcyjnymi. I słusznie, ale zastanawialiście się kiedyś, czy ta koncepcja ma zastosowanie także w usługach? Okazuje się, że tak. Elementy szczupłego zarządzania można odnaleźć w wielu branżach. Wynika to między innymi z rosnącej konkurencji, która z kolei powoduje coraz większą potrzebę podnoszenia efektywności, poprawy jakości czy zmniejszania kosztów.

Lean wywodzi się z branży motoryzacyjnej, powszechnie kojarzy się z wytwarzaniem, okazuje się jednak, że dzięki swoim uniwersalnym zasadom, z powodzeniem wykorzystywany jest w przedsiębiorstwach zarówno przemysłowych jak  i usługowych, na halach produkcyjnych oraz w biurach, a także placówkach medycznych czy instytucjach państwowych. Nie ma to znaczenia, bowiem każda firma składa się z pewnego ciągu procesów, które stanowią podstawę jej działalności, a także stosuje pewnego rodzaju przetwarzanie w partiach. Należy także podkreślić, że bez względu na branżę, klient zawsze skłonny jest zapłacić tylko za te procesy, które dodają wartość do końcowego efektu (produktu czy usługi). Dlatego również w usługach celem jest identyfikacja kluczowych procesów oraz dążenie do zdiagnozowania źródeł marnotrawstwa, objawiających się np. przestojami, oczekiwaniem, przemieszczaniem, a następnie ich eliminacji, przy zaangażowaniu w te czynności pracowników.

Trzeba jednak pamiętać, że tak samo, jak nie można wprost kopiować tych samych rozwiązań z jednej firmy produkcyjnej do innej, tak samo, mimo wymienionych podobieństw, nie ma sensu powielanie metod zastosowanych w przemyśle do usług, choćby cele tych przedsiębiorstw wydawały się być zbieżne. Różne są też narzędzia stosowane w środowisku biurowym, raczej nie sprawdzi się tutaj SMED czy TPM, ale za to efekty może przynieść na przykład mapowanie procesów, zarządzanie wizualne czy 5S.

Profity wynikające z wdrożenia Lean w firmie usługowej mogą się okazać nawet większe niż w produkcyjnej. Powodem takich rezultatów jest prawdopodobnie fakt, że w zakładach produkcyjnych poprawa produktywności, mniej lub bardziej udana, jest niejako wpisana w ich działalność. Natomiast przedsiębiorstwa usługowe zazwyczaj rzadko zwracają uwagę na identyfikację i doskonalenie wartości dodanej, co już na początku daje pewną przewagę i możliwości. Wypracowanie sporych korzyści wiążę się jednak z pewnymi trudnościami. Po pierwsze w branży usługowej przeszkodą może okazać się kłopot z dostrzeżeniem faktycznie wykonywanej pracy, która często odbywa się po prostu „wirtualnie”. Ponadto niejednokrotnie są to procesy skomplikowane i trudne do zrozumienia. Często w firmach usługowych występują także przeszkody związane z oporem pracowników dotyczącym wprowadzanych zmian. Mimo tego coraz Lean Management w tym sektorze rozwija się bardzo sprawnie.

Do firm, które chwalą się wprowadzanymi zmianami należą np.:  Bank Zachodni WBK, Capgemini, Provident Polska czy Lufthansa.

Wdrażanie koncepcji Lean w usługach może przynieść poprawę efektywności i zaszczepić w firmie kulturę ciągłego doskonalenia, co bez wątpienia może przynieść długookresowe korzyści.
Trzeba jednak przemyślanego działania dostosowanego do konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Szkolenie Online
VSM – Mapowanie Procesów Biurowych

Jak opracować Mapę Strumienia Wartości w firmie?
W jaki sposób przeprowadzić warsztaty VSM?
Jak określać działania wpływające na wdrożenie stanu przyszłego?
 Jak zostać liderem zmian w organizacji?

Zobacz szkolenie
Szkolenie Mapowanie Procesów Biurowych