Zwiększanie efektywności procesów
według Lean Management

 1. Co to jest proces
 2. Wydajność Rzeczywista/Wydajność Teoretyczna
 3. Problemy w procesie
 4. Poprawa organizacji pracy
 5. Podsumowanie

Każdą czynność wykonywaną przez nas można nazwać procesem. Zawężając to do firmy, możemy określić główne procesy takie jak:

 • Pozyskiwanie klienta
 • Sprzedaż
 • Produkcja
 • Zakupy
 • Zarządzanie

Można je podzielić na 3 poziomy, zaczynając od poziomu 1 – Proces Produkcyjny , a kończąc na podstawowych takich jak Cięciu, gięciu itp. – poziom 3. Bardzo ważne jest aby każdy z nich był maksymalnie efektywny, by generować jak najmniejsze koszty. Aby to osiągnąć, trzeba ciągle je optymalizować poprzez działania KAIZEN. Każdy proces ma swoje kluczowe wskaźniki, które trzeba ciągle poprawiać.

W firmach produkcyjnych produkcja jest kluczowa i generuje największe koszty. Więc, aby poprawić zyskowność poprzez redukcję kluczowych kosztów firmy, należy w pierwszej kolejności zająć się nim. Jednym ze wskaźników procesu produkcyjnego jest wydajność rzeczywista/wydajność teoretyczna. Pozwala on nam poznać, czy proces osiąga zaplanowane cele.

Dowiedz się jak dobrać kluczowe wskaźniki efektywności KPI do Twoich potrzeb.

Jednak często zdarza się tak, że wydajność teoretyczna nie zostaje osiągnięta. Głównymi czynnikami, które wpływają na ten stan są problemy napotykane podczas prowadzenia procesu. Zaniżają one jego wydajność.

Wiec aby poprawić wydajność,  należy zbierać wszystkie problemy napotykane podczas wykonywania danego procesu. Następnym krokiem jest analiza zebranych problemów pod kątem wagi oraz ilość (Pareto). Po wybraniu największego problemu, należy zastanowić się nad jego rozwiązaniem poprzez jego szczegółową analizę. Po ustaleniu odpowiednich działań i wyeliminowaniu innych kluczowych problemów, wydajność rzeczywista powinna znacząco się zbliżyć do wydajności teoretycznej.

Istnieje jeszcze inny sposób, aby poprawić funkcjonowanie naszej Firmy. Jest to zmiana organizacji, która prowadzi do zwiększenia ich efektywności. Po dokładnej analizie każdej z czynności (poziom 3) w danym procesie, możemy określić, które z nich są tak naprawdę niepotrzebne. Należy przeprowadzać cykliczne warsztaty KAIZEN, które opierają się na narzędziach i metodach Lean Management, takich jak:

 • VSM
 • Standaryzacja
 • SMED
 • One-piece-flow
 • Pull

Dzięki wyznaczeniu odpowiednich działań wynikających z poszczególnych warsztatów, może poprawić efektywność każdego procesu, a przez to zwiększyć rentowność firmy.

W obecnych czasach, każde przedsiębiorstwo musi być nastawione na optymalizacje swoich kosztów. Poprzez ciągle powiększającą się konkurencję, powinno maksymalizować swój zysk i wyprzedzać swoich rywali na rynku globalnym. Aby to osiągnąć należy się skupić na kluczowych procesach, które generują jej najwięcej wartości dodanej oraz kosztów. Dzięki dokładnej ich analizie i działaniom KIZEN, możemy poprawić ich efektywność co się przełoży na nasze zyski.

Autor:
Patryk Cichorczyk
Konsultant Lean Manufacturing
pcichorczyk@leanactionplan.pl

2019-10-02T23:26:40+01:00

Wzrost efektywności procesów

napisano przez: Patryk Cichorczyk Do przeczytania w 5 min
0
Strategia na A4