Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

 

Wypełnij poniższy formularz, aby sprawdzić możliwość skorzystania z dofinansowania na projekt polegający na zakupie instalacji i uruchomieniu w przedsiębiorstwie robota przemysłowego. 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 000 000 zł, a maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy to 850 000 zł.

  • Maksymalne dofinansowanie – 850 000 zł

  • Minimalny wkład własny  – 15%

  • Rozpoczęcie składania wniosków  – 8 listopada 2022

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. Projekt może zostać rozpoczęty nie wcześniej, niż po dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.

W Lean Action Plan przygotujemy dla Ciebie kompleksowe wsparcie w tym zakresie i opracujemy wniosek. 

Korzystasz teraz z telefonu? Wypełniaj formularz w poziomie.