Hiyari

To rodzaj programu mającego na celu przewidywanie potencjalnych problemów. Głównym przekaźnikiem informacji jest raport, występuje on w dwóch formach:

  • zgłoszenie zdarzeń, które mogą naruszyć funkcjonujące zasady,

  • zgłoszenie jakościowe, które informuje o zagrożeniu z wyprzedzeniem (zwane również Kiken Yochi Training KYT).

 

Hiyari przypomina swoją formą system sugestii i jest zwykle równolegle z nim realizowany. Raporty zgłoszeń o prawdopodobnych niebezpieczeństwach wpływają na świadomość pracowników i zaangażowanie w eliminację problemów.

Raporty Hiyari są szczególnie wykorzystywane w TAM – Toyota Astra Motor Company.

Hiyari - program

Szkolenie Online
Koło jakości

           projektowanie kompleksowego systemu rozwiązywania problemów
           zastosowanie metod zapobiegających powstawaniu problemów
           podejmowanie trafnych decyzji na podstawie analizy danych
           redukowanie występujących problemów

Koło jakości - kursy lean online
Zobacz szkolenie
2021-12-16T13:37:03+01:00

Hiyari

napisano przez: Aleksandra Jarek Do przeczytania w 2 min
0