Kierownik Jakości

Podstawowe obowiązki

Celem zarządzania jakością jest dostarczenie do klienta produktu wolnego od wad. Eliminacja braków i niezgodności jest jednym z głównych wyznaczników. Jednak sama w sobie jakość ma jeszcze większe znaczenie dla organizacji przedsiębiorstwa. W tym miejscu pojawia się rola Kierownika Jakości, który swoimi działaniami wpływa bezpośrednio na organizację produkcji, zmiany procesów, jak i produktów.

Zarządzanie jakością oraz jej zapewnienie, to nie tylko trzymanie się pewnych procedur, czy stosowanie narzędzi. To również nieustanna praca z ludźmi (operatorami na hali, przedstawicielami działu jakości, jak i innych sztabów), gotowość do działania w miejscu akcji (gemba) oraz potrzeba poszukiwania kierunków doskonalenia.

Aby usprawnić zarządzanie procesami w produkcji, wypróbuj aplikację ZaPro, która została stworzona, uwzględniając specyficzne problemy branży.

kierownik jakości obowiązki

Choć przedsiębiorstwa patrzą na to stanowisko w indywidualny sposób, nadając mu przy tym różne tytuły, można ustalić pewien standard działań, które z pewnością będzie musiała sprawować osoba kierująca jakością.

KIEROWNIK JAKOŚCI – 10 PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW

 1. Tworzenie i zarządzanie polityką jakości
 2. Zarządzanie podległym personelem działu jakości (delegowanie zadań)
 3. Zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Jakością
 4. Projektowanie, wdrażanie i nadzór nad nowymi procedurami, produktami, planami kontroli i specyfikacjami technicznymi
 5. Identyfikacja problemów jakościowych, wdrażanie działań naprawczych i usprawniających
 6. Nadzór nad harmonogramem badań i kontroli
 7. Organizacja i prowadzenie szkoleń jakościowych
 8. Usprawnianie procesów jakościowych (a w tym nadzór nad wskaźnikami oraz kosztami jakości)
 9. Inicjowanie i nadzór nad wdrażaniem technik i metod wspierających jakość produkcji
 10. Współpraca z pozostałymi działami firmy oraz podmiotami zewnętrznymi

Pobierz Diagram Pareto Lorenza oraz

plik do Analizy źródłowej przyczyn niezgodności (RCA)

Aby to zrobić, wypełnij formularz poniżej.

Kliknij obrazek, aby go powiększyć.

Uporządkuj i zbadaj zebrane wcześniej dane oraz wykorzystaj metodę analizy przyczyn źródłowych podczas rozwiązywania problemów.

Szkolenie Online
Kierownik Jakości

           Prowadzenie codziennych kontroli
           Tworzenie i monitorowanie wskaźników
           Świadome klasyfikowanie kosztów jakości
           Zarządzanie podległym personelem

kierownik jakości obowiazki
Zobacz szkolenie

Zostań Lean Liderem Green Belt i zyskaj
oszczędności dla firmy

 • Projekt z możliwością uzyskania min. 50 000 zł oszczędności.

 • Praca na realnych przykładach z Twojej firmy i obszaru, w którym pracujesz na co dzień.

Chce zostać Lean Liderem