Za nami druga edycja
Konferencji Oficerów Przemysłu

Konferencja Oficerów Przemysłu Baltic Berg to 2 edycja wydarzenia, którego ideą jest połączenie świata nauki i biznesu, a także wymiana doświadczeń między ekspertami.

Jako osób żywo zainteresowanych tematem nie mogło nas tam zabraknąć. W tym roku byliśmy tam nie tylko jako uczestnicy, ale mieliśmy również możliwość podzielenia się własnymi praktykami.

Na konferencji mogliśmy dowiedzieć się między innymi o:

 nowoczesnych sposobach zbierania danych, systemach ich pozyskiwania oraz przetwarzania,
 strategicznym podejściu do zarządzania majątkiem technicznym w dużych, międzynarodowych przedsiębiorstwach,
 komunikacji w wielopokoleniowych zespołach Utrzymania Ruchu,
 innych aspektach związanych z nowoczesnym utrzymaniem ruchu.

Ciekawe wystąpienia podczas Konferencji Oficerów Przemysłu:

Tomasz Branicki, Prezes Grupy Lotos mówił o Risk Base Inspection (RBI) w przemyśle procesowym. Podzielił się z nami sposobem przeprowadzania transformacji działu utrzymania ruchu w transporcie przesyłowym. Ogromna rafineria, setki kilometrów rur oraz projekt transformacji działu utrzymania ruchu obejmujący całą organizację.

Wojciech Piwoński, Starszy Konsultant BalticBerg opowiedział o prewencyjnym utrzymaniu ruchu i podzielił się doświadczeniem z zakresu tworzenia skutecznych planów prewencyjnych. Park maszynowy to serce produkcji i należy o niego odpowiednio zadbać. Rosnące wymagania rynku oraz chęć stabilizacji firm w zakresie awaryjności, to czynniki, które wymagają przejścia na predykcyjny tryb utrzymania ruchu. Nie można jednak zastosować dobrej predykcji bez odpowiednio realizowanej prewencji.

Dariusz Wawrzyniecki i Krzysztof Bobiński z firmy TeamPartners rozpoczęli od pytania, czy motywacja pracownika postrzegana przez jego przełożonego pokrywa się z pobudkami samych zainteresowanych? Czy idąc na ryby na haczyk zakładamy to, co sami lubimy, czy to co lubią ryby? No właśnie… Przy dzisiejszych brakach wykwalifikowanych pracowników służb technicznych musimy zrozumieć, w jaki sposób pozyskiwać i utrzymać najlepszych z nich budując efektywne zespoły.

Na koniec Arkadiusz Burnos, CEO BalticBerg zapytał nas, czy służby utrzymania ruchu tworzą wartość dla firmy, czy są jedynie jej kosztem? FRACAS – Failure Reporting And Corrective Actions System, czyli narzędzie do wyliczania wymiernych korzyści płynących z prewencyjnego utrzymania ruchu. Niedoceniane i często niedofinansowane działy utrzymania ruchu muszą wreszcie pokazać, że przez odpowiednie działania prewencji są w stanie zarobić dla firmy wymierne pieniądze.

I my mieliśmy okazję dołączyć do tego grona i podzielić się naszą wiedzą. Piotr Golonka, Partner Zarządzający Lean Action Plan opowiedział o tym Jak skutecznie zaprojektować layout produkcyjny i przedstawił fundamenty analizy i dobre praktyki na przykładzie case study.

Rynek pokazuje, że służby techniczne utrzymania ruchu będą miały coraz większy udział w nowoczesnej produkcji. Warto więc znać nowoczesne podejście do zarządzania majątkiem technicznym i inwestować w wiedzę z zakresu nowych rozwiązań.

Więcej informacji o wydarzeniu: http://kop.tech/
Wszystkie zdjęcia pobrane z w/w strony.