LEAN DLA STUDENTÓW
EDYCJA XVIII – RZESZÓW

Zgodnie z oczekiwaniami studentów utworzyliśmy dedykowane szkolenie właśnie dla Was.
Wiedza, przykłady, ciekawostki, materiały i certyfikat.

TERMIN 24 MARCA 2018
CZAS TRWANIA 10.00 – 16.00
MIEJSCE RZESZÓW
CENA 200 ZŁ

Zakres szkolenia:

     Pojęcie Lean Management
     Identyfikacja i rodzaje strat
     Narzędzia Lean:

    Standaryzacja
    5S - Organizacja miejsca pracy
    Zarządzanie wizualne
    Just in Time: System Pull, Kanban, One-Piece-Flow, Heijunka, SMED
    Jidoka: Poka Yoka, Andon, 5Why, Ishikawa
    Kaizen (Ciągłe Doskonalenie)
    VSM - Mapowanie Strumienia Wartości

Informacje dodatkowe:

   Certyfikat ukończenia szkolenia
   W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe
   DOSTĘP DO KURSU ON LINE - INTRO TO LEAN (www.kursylean.pl)

Sposób zapisu:

   Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o pobranie formularza zgłoszeniowego (pdf, word)
   Formularz należy wysłać na email: szkolenia@leanactionplan.pl w terminie najpóźniej 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.

Uwagi organizacyjne:

   Realizacja szkolenia jest uzależniona od ilości osób zgłoszonych na konkretny termin.
   Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
   Szkolenie dostępne także dla absolwentów do 2 lat po ukończeniu studiów.
   Szkolenie dostępne dla studentów podyplomowych.