Pas prawdziwego mistrza nie zawsze trzeba nosić na biodrach. Możesz go również uzyskać stając się wybitnym Liderem Lean. Certyfikat Black Belt przypieczętowuje Twoje umiejętności, zapisując się w karcie rozwoju osobistego, a także oczywiście w sposób bardziej formalny w Twoim CV.

Pewnie miałeś już okazję przyglądać się rożnym programom certyfikacji. Ten o którym teraz jest mowa – Lean Lider Black Belt, jest połączeniem dwóch ścieżek:

 • pierwszej opartej na zdobywaniu nowej wiedzy i doświadczenia poprzez realizację szkoleń,
 • drugiej polegającej na wypracowywaniu najlepszych praktyk, poprzez osobiste przeprowadzenie wdrożenia ze wsparciem Opiekuna.

Dla kogo certyfikat Black Belt?

Jeżeli płynnie poruszasz się po koncepcji Lean, ale czujesz potrzebę wykucia solidnych, praktycznych standardów, a także masz chęć ciągłego doskonalenia, ten program da Ci dokładnie taką alternatywę. Co więcej może on Cię uczynić specjalistą w wybranym, najistotniejszym dla Ciebie obszarze. Oprócz sztandarowych narzędzi oraz metod szczupłego zarządzania, certyfikacja daje Ci możliwość wyboru głównej ścieżki edukacji:

 • Zarządzanie strategiczne – Określenie Misji, Wizji i Celów
 • VSM, Value Stream Mapping – Optymalizacja przepływu
 • Zarządzanie procesami – Modelowanie i monitorowanie systemu
 • SMED – Skrócenie czasów przezbrojenia
 • Layout – Minimalizacja transportu
 • 5S i VM (Visual Management, Zarządzanie wizualne) – Organizacja miejsca pracy
 • Koło Jakości – Rozwiązywanie problemów
 • Standaryzacja – Stabilizacja procesów
 • Kaizen – Ciągłe doskonalenie
 • TPM (Total Productive Maintenance) – Maksymalizacja wykorzystania maszyn
 • Six Sigma – Redukcja odchyleń procesów
 • Logistyka Lean – Optymalizacja Logistyki wewnętrznej i zewnętrznej

Lean Lider Black Belt przygotuje Cię merytorycznie, da szansę na indywidualne spotkania z grupą specjalistów, a także posłuży wsparciem Opiekuna, który posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych.

Jeżeli zależy Ci na tym, aby zdobyć wiedzę, a jednocześnie przyczynić się do zmian organizacyjnych w Twoim przedsiębiorstwie, to znaczy, że znajdujesz się w grupie docelowej certyfikacji. Sprawdź jednak dokładnie czy pasują Ci dalsze szczegóły.

Lean Lider Black Belt1

Zanim przystąpisz do szkolenia Black Belt

Program trwa 6 miesięcy. Certyfikacja ma dokładnie rozpisany harmonogram etapów. Poczynając od otrzymania materiałów dydaktycznych w postaci wybranych kursów online z platformy https://kursylean.pl/ poprzez ustalenie sposobu komunikacji z Opiekunem oraz członkami zespołu, przekazanie Ci niezbędnych materiałów (narzędzia Excel, formularze, plan projektu, prezentacje), a następnie powołanie grupy projektowej i liderów, którzy będą wraz z Tobą pracowali nad wdrożeniem projektu.

Poziom Black Belt ukierunkowany jest na zarządzanie procesowe, a układ kamieni milowych półrocznego przedsięwzięcia pozwoli Ci na dokładną i skuteczną realizację zadań. Jeżeli teraz masz wrażenie, że samodzielnie nie będziesz w stanie podjąć się takiego wyzwania, musisz wiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak już wcześniej zostało to wspomniane, masz do swojej dyspozycji Opiekuna, który wesprze postępy prac na cotygodniowych konsultacjach, a także postara się rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze specyfiką Twojej firmy i jej procesów. Po drugie plan programu oparty jest o zebrane dotychczas sprawdzone praktyki, które przyniosły już wielokrotnie rezultaty w innych przedsiębiorstwach. Chronologia poziomu Black Belt poprowadzi Cię poprzez zbieranie kluczowych informacji niezbędnych do organizacji działań, realizację szkoleń wewnętrznych i warsztatów narzędziowych, aż po wdrożenie wybranego narzędzia (modułu przewodniego) w wyselekcjonowanym obszarze.

Lean Lider Black Belt2

To jeszcze nie koniec, zamysł programu Lean Lider Black Belt jest taki, aby doprowadzić Cię do mierzalnych korzyści, tak też kolejnymi etapami działań jest standaryzacja uruchomionych procesów, a także ich stabilizacja i utrzymanie.

Korzyści ukończenia Black Belt

Chyba niezaprzeczalnie sam widzisz, jaki potencjał niesie za sobą ukończenie poziomu Black Belt. Ale żeby to wszystko uporządkować, pogrupujmy odpowiednio korzyści:

 • Rozwój osobisty
 • Budowanie wiedzy:

Poprzez realizację specjalnie dobranych kursów online, przedstawiających sztandarowe założenia koncepcji Lean Management, rozpracowujących wybrane przez Ciebie narzędzie, a także budujące podstawy przywództwa i zarządzania zespołem, a także prowadzenia projektów.

 • Praktyczne doświadczenie:

Masz przed sobą okazję poprowadzenia wdrożenia, jednak wedle przygotowanej ścieżki działania i materiałów pomocniczych. Czynności realizujesz na procesach w Twojej organizacji, od razu tym samym kujesz praktykę, póki gorąca!

 • Wartość dla organizacji:

No właśnie, ta wiedza i doświadczenie mają swojego testera. Jest nim Twoja organizacja, bądź jej wybrany obszar. Przeprowadzony przez Ciebie projekt pozwoli na wdrożenie systemowych rozwiązań. Ponadto przyczynią się one do budowania relacji w zespole oraz poprawy komunikacji między pracownikami.

 • Kwestie formalne – poszerzenie kompetencji przekładające się na nowe kwalifikacje

Dalszy rozwój, kolejna certyfikacja!

Poziom Lean Lider Black Belt trwa aż, a może tylko pół roku. Realizując jego program możesz przynieść wymierne oszczędności dla przedsiębiorstwa. Ich osiągnięcie wiąże się z otrzymaniem specjalnego wyróżnienia na koniec zaliczenia.

Ale to jeszcze nie koniec, przed Tobą stoi jeszcze jedna alternatywa, znacznie bardziej rozbudowanego przedsięwzięcia. Najbardziej zaawansowany program rozwojowy odnoszący się pełnej transformacji Lean to – Lean Lider Master Black Belt.

Gdybyś natomiast miał poczucie, że podobna certyfikacja przyda się członkom Twojego zespołu, jednak ich umiejętności nie są aż tak rozbudowane, możesz śmiało przekazać im informacje o dwóch pozostałych poziomach:

 • Lean Lider White Belt
 • Lean Lider Green Belt

Jeżeli jesteś zainteresowany, koniecznie sprawdź to sam!

Lean Lider White Belt
Lean Lider Green Belt
Lean Lider Master Black Belt