Praktyczne szkolenie
Normowanie czasu pracy

Szkolenie normowanie czasu pracy jest realizowane w formie praktycznych warsztatów na wybranych procesach.

Uczestnikami z reguły są technologowie, pracownicy działów planowania i przygotowania produkcji, inżynierowie procesów, liderzy, osoby ustalające normy czasowe.

Warsztaty mają na celu:

 Wdrożenie pracowników do stosowania metod normowania czasów pracy
 Doskonalenie i optymalizacja procesów, stanowisk pracy i standardów wykonania pracy
 Przećwiczenie metod i technik normowania czasu pracy

Normowanie procesów:

Cięcie, spawanie, szlifowanie, tłoczenie, obróbka skrawaniem, toczenie, frezowanie, montaż, kompletacja, konfekcja, pakowanie, odlewanie, mycie, wiercenie, lutowanie i inne.

Cele normowania:

 Ustalenia rzeczywistego przebiegu i sposobu wykonania prac
 Określenie strat czasu w procesach i potencjału do optymalizacji
 Standaryzacja pracy – czyli najbardziej optymalny sposób przebiegu procesu
 Szczegółowa Analiza Technicznych Kosztów Wytworzenia
 Planowanie produkcji i analiza zdolności produkcyjnych

Techniki normowania:

 Analiza pracy standardowej
 Chronometraż
 Badania migawkowe
 Fotografia dnia pracy
 Analizy ruchów elementarnych MTM

Podstawowe struktura czasów normowania:

planowanie produkcji

Norma czasu pracy (t) – określa konieczny czas trwania procesu:

 

lean w usługach

n – liczba sztuk;

tpz – czas przygotowawczo – zakończeniowy;

tj  – czas jednostkowy osobowy i maszynowy;

tg – czas główny (czas, w którym zmienia się kształt i wymiar);

tp – czas pomocniczy (np. zamocowanie przedmiotu, uruchomienie obrabiarki), który zależy od kształtu i wymiaru przedmiotu;

 

 

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-12-20T17:28:26+00:00
24

Normowanie czasu pracy

napisano przez: Piotr Golonka | Lean Action Plan Do przeczytania w 3 min
0