Potęga kursów online

Jak umiejętnie korzystać z zalet e-learningu?

Trend na ciągłe doskonalenie

Już 20 lat temu Peter Dukcker sugerował, że w przyszłości najważniejszą kwestią nie będzie wyłącznie zdobyte wykształcenie pracownika, a zdecydowanie większy nacisk położony będzie na ciągłe przyswajanie nowej wiedzy.

„Nadchodzący czas, to czas umysłowego robotnika, który oprócz formalnego wykształcenia, posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.”*
Potęga kursów online

Teza ta była w tamtych czasach bardzo wizjonerska. Świadczyć o tym może fakt, że 1995 roku na amerykańskim rynku jedynie 4% firm stosowało e-learning, jako program rozwoju pracowników. Niemniej ważne jest jednak to, że Peter Drucker miał rację, gdyż prawie 20 lat później było ich już 77%.**

Jeśli spojrzymy natomiast w przyszłość szkoleń na rynku europejskim, specjaliści z niemieckiego mmb Institut w mmb-Trendmonitor 2018/2019 przewidywali, że w perspektywie trzech lat w przedsiębiorstwach najlepszą formą nauki będzie Blended learning, a więc połączenie szkoleń stacjonarnych i online.***

Dlaczego warto wybrać kurs online?

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb edukacyjnych

Sam wzrost popularności platform e-learningowych nie powinien już nikogo dziwić. Powszechna cyfryzacja wielu aspektów życia sprawia, że codzienne czynności  przenoszone zostają do multimedialnego świata. Edukacja online stwarza okazję do uproszczenia i dostosowania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kreuje to przewagę choćby nad studiami, na których zakres przekazywanej wiedzy sięga do wielu różnych dziedzin.

Jak umiejęnie korzystać z zalet e-learningu

Konkretny zakres wiedzy

W szkoleniach online mamy do czynienia ze ściśle wyselekcjonowaną wiedzą na dany temat z rozbudowanymi szczegółami i przykładami praktycznymi. Sprawia to, że powoli pracodawcy przestają wymagać potwierdzenia ukończenia 5-letnich studiów na konkretnym kierunku, a cenią sobie ludzi kreatywnych z chęcią ciągłego uczenia się, więc zwracają uwagę na ukończone kursy i szkolenia. Wybrany zakres kursu jest zarazem bardzo dużym ułatwieniem dla kursantów, którzy sami mogą zdecydować, z jakiej dziedziny chcą podnieść swoje kompetencje i w jakim kierunku będą się specjalizować.

Ciągłe poszerzanie i doskonalenie treści

Zdarza się również, że można zgłosić zapotrzebowanie na konkretny temat i specjaliści tworzą wtedy kurs odpowiadający popytowi na dany zakres wiedzy. Warto również uczyć się w miejscach, gdzie wiedza jest wciąż poszerzana i udoskonalana, a ewentualne zgłaszane błędy korygowane są przez administratora na bieżąco. To warunki, które nie pozwalają materiałom „zestarzeć się”, czyniąc je dydaktycznie użytecznymi przez cały okres dostępności.

Łatwy dostęp do wiedzy

Szkolenie online to także ułatwienie dostępu do wiedzy. Nie trzeba już jechać na spotkanie ze sztywno wyznaczonym terminem. Tutaj kursant decyduje gdzie i kiedy będzie korzystał z dostępnej wiedzy. Jest to więc niesamowita oszczędność czasu. Kolejnym atutem platformy kursów jest jej mobilność. W domu na komputerze, czy w telefonie podczas podróży do pracy? Nawet nie musisz decydować. Dostępna jest każda z tych form nauki.

Wizualizacja zdobytej wiedzy

„A która z tych form będzie dla mnie najlepsza?” To również można sprawdzić za pomocą kursu online. Możliwość taką daje przegląd i wizualizacja zdobytej wiedzy oraz podgląd na osiągane wyniki.  Dzięki takim danym uczestnik kursu dostaje na bieżąco informację zwrotną na temat efektów swojej pracy i może ją wykorzystać do lepszego przyswajania wiedzy. Za pomocą wizualizacji progresu edukcji widać, na czym konkretny kursant powinien bardziej się skupić, a  które etapy opanował już bardzo dobrze. Od dostawcy tego typu usług wymaga się skonstruowania spójnej i kompleksowej oceny ucznia na podstawie jego osiągnięć w szkoleniu.

Różne formy przyswajania wiedzy

Forma stacjonarna czy online to nie jedyne urozmaicenia nauki. Platforma kursów umożliwia zastosowanie wielu różnych sposobów przekazywania i weryfikowania wiedzy, np. prezentacje slajdów, nagrania video, zadania otwarte, testy wyboru, quizy wiedzowe, gry edukacyjne. Każdy może znaleźć dla siebie najbardziej efektywną drogę nauki i wybrać odpowiedniego dostawcę, który oferuje dany typ usługi.

Mniejsze koszty w porównaniu do szkoleń stacjonarnych

Do dyspozycji uczestników są więc: konkretne zakresy tematyczne, elastyczny czas lekcji, dowolny nośnik i miejsce nauki, wizualizacja postępów, różne formy przekazu i weryfikacji wiedzy. Wszystkie te aspekty mają realny wpływ na oszczędność finansową w stosunku do szkoleń stacjonarnych. Nie pokrywamy kosztów wynajmu sali szkoleniowej, sprzętów elektronicznych, wynagrodzenia trenera, transportu na miejsce spotkania, materiałów szkoleniowych… wszystko to odbywa się online!

Kompetencje miękkie

Co ciekawe, nauka za pomocą e-learnignu rozwija również kompetencje miękkie! Elastyczny czas nauki wygmaga rozwoju samodzielności, zarządzania własnym czasem i sprawnej organizacji zdadań. Mnogość rozwiązań online pobudza kreatywność kursantów, jednocześnie narzuca konieczność autonomii edukacyjnej, przejawiania własnej inicjatywy i aktywności.

* Peter Drucker (P.F.Drucker, Knowledge Wolkers productivity, the biggest challenge, California Management Review, 1999, nr 2)
** Według Raportu Roland Berger Strategy Consultants „Corporate learning goes digital. How companies can benefit from online education”
*** mmb Institut, mmb-Trendmonitor 2018/2019 https://www.mmb-institut.de/mmb-monitor/mmb-trendmonitor/

Zapisz się i skorzystaj z pełnej wersji poradnika

Wiedza zupełnie za darmo

e-learning

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, kursami online, promocjami i wydarzeniami – zapisz się do newslettera.