POTENCJAŁ SIX SIGMA

Celem warsztatów jest przedstawienie potencjału motodyki Six Sigma poprzez przeprowadzenie praktycznego projektu od początku do końca w małej skali. Pozwala to uczestnikom zrozumieć metodologię Six Sigma oraz przeznaczenie najważniejszych narzędzi.

Zakres szkolenia:

  Wprowadzenie do Six Sigma
  Model DMAIC i PDSA
  Uzasadnienie biznesowe
  Analiza „Głosu Klienta”
  SIPOC
  Karta projektu
 Wprowadzenie do zmienności
  Podstawowe statystyki opisujące proces
  Ocena systemu pomiarowego (MSA)
  Mapa procesu
  Ishikawa, 5Why, Matryca wpływu i wysiłku
  Wstęp do planowanych eksperymentów
  Plany kontroli
  Wstęp do SPC

TERMINdo ustalenia
CZAS TRWANIA2 dni
MIEJSCEdo ustalenia
Szkolenie_Lean_Action_Plan

Korzyści:

  Zrozumienie czym jest Six Sigma i jaki jest jej potencjał
  Zrozumienie istoty zmienności w procesach i jej konsekwencji
  Zdobycie wiedzy na temat ścieżki projektowej DMAIC i charakterystycznych dla niej narzędzi
 Poznanie praktycznej i ustrukturyzowanej metody rozwiązywania problemów

Model szkolenia:

  Tylko sprawdzone narzędzia
  Użycie sekwencji „dlaczego – co – jak” podczas całego kursu i każdego indywidualnego tematu
  Częste korzystanie z przykładów i „studiów przypadku”
  Duża ilość ćwiczeń zespołowych (~30% czasu zajęć)
  Duża ilość powtórzeń i integracja narzędzi
Przeprowadzenie niezbędnych analiz za pomocą programu Minitab
Minimalne wykorzystanie prezentacji PowerPoint
Integracja oprogramowania w ramach każdego tematu, a nie uczenie go oddzielnie
Sesje dyskusyjne z trenerem

Informacje dodatkowe:

  Certyfikat ukończenia szkolenia
  W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe
  DOSTĘP DO KURSU ON LINE – INTRO TO LEAN (www.kursylean.pl)

PYTAJ I ZBIERAJ ODPOWIEDZI

Kraków

ul. Wrocławska 87

30-011 Kraków

Wrocław

pl. Solny 14 lok. 3

50-062 Wrocław

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080

NAPISZ DO NAS

[contact-form-7 id="5" title="Contact form 1"]