SIX SIGMA BLACK BELT

Szkolenie Black Belt nie jest już kursem statystycznym! Jest to kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów w organizacjach z użyciem praktycznych, sprawdzonych i nowoczesnych narzędzi.

Black Belt to osoba, która stosuje zróżnicowane techniki doskonalenia procesów w celu osiągnięcia celów biznesowych. Prowadzi projekty doskonalące oraz zapewnia rozwój kompetencji w organizacji poprzez szkolenia i doradztwo. Identyfikuje problemy i przyczyny źródłowe, analizuje dane i generuje rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów i poprawę jakości. Jest agentem zmiany, którego zadaniem jest stworzenie środowiska, w którym krytyczne myślenie i dane są podstawą do podejmowania decyzji.

Zakres szkolenia:

  Wprowadzenie do Six Sigma
  Metoda naukowa (PDSA) i krytyczne myślenie
  Ustrukturyzowane rozwiązywanie problemów
  Podstawowe statystyki i graficzna prezentacja danych
  Analiza systemów pomiarowych (dane ciągłe/atrybutywne)
  Badanie składników zmienności (Drzewa próbkowania i próbkowanie racjonalne)
  Istotność statystyczna źródeł zmienności
DOE: Eksperyment ułamkowy
  Metody generowania rozwiązań
  FMEA
  Statystyczna kontrola procesu (SPC)
  Wstęp do planowanych eksperymentów
  Wdrożenie pilotażowe
Zarządzenie zmianą i wydajnością

TERMIN do ustalenia
CZAS TRWANIA 16 dni
MIEJSCE do ustalenia
Szkolenie_Lean_Action_Plan

Korzyści:

  Zadawanie właściwych pytań i poprawa krytycznego myślenia
  Rozwiązywanie skomplikowanych problemów przy użyciu danych
  Właściwa interpretacja danych tak, aby wyniki były przydatne i znaczące
 Praca nad projektem doskonalącym od pierwszego dnia szkolenia
 Połączenie wiedzy procesowej z myśleniem statystycznym
 Umiejętność przeprowadzenia planowanych eksperymentów (DOE), w celu zrozumienia związku przyczynowo-skutkowego
 Efektywne prezentowanie danych i tworzenie łatwych do zrozumienia wizualizacji, aby odbiory rozumieli wyniki
  Rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji i zarządzania zmianą 
  Rozwój kompetencji i zwiększenie atrakcyjności rynku pracy

Model szkolenia:

  Tylko sprawdzone narzędzia
  Użycie sekwencji „dlaczego – co – jak” podczas całego kursu i każdego indywidualnego tematu
  Częste korzystanie z przykładów i „studiów przypadku”
  Duża ilość ćwiczeń zespołowych (~30% czasu zajęć)
  Duża ilość powtórzeń i integracja narzędzi
Przeprowadzenie niezbędnych analiz za pomocą programu Minitab
Minimalne wykorzystanie prezentacji PowerPoint
Integracja oprogramowania w ramach każdego tematu, a nie uczenie go oddzielnie
Sesje dyskusyjne z trenerem

Informacje dodatkowe:

  Certyfikat ukończenia szkolenia
  W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe
  DOSTĘP DO KURSU ON LINE – INTRO TO LEAN (www.kursylean.pl)

PYTAJ I ZBIERAJ ODPOWIEDZI

Kraków

ul. Wrocławska 87

30-011 Kraków

Wrocław

pl. Solny 14 lok. 3

50-062 Wrocław

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080

NAPISZ DO NAS