CASE STUDY 92
Analiza przepływu materiału

Spinacz - grafika

Opis przypadku

Produkcja

drewniane podesty i burty do rusztowań

Główne procesy

struganie, formatyzowanie, szlifowanie, cięcie, impregnowanie, wiercenie, zakuwanie

Założenia

analiza przepływu materiału na hali produkcyjnej oraz propozycja przyszłego ustawienia maszyn, zmniejszenie nadmiernego transportu

BRANŻA

PRZETWÓRSTWO DREWNA

ZATRUDNIENIE

+ 50

PROCES

PRODUKCJA

NARZĘDZIE

LAYOUT

Spadek wartości - grafika

Straty

Trasa 1 palety podestów: 218 m (114 km rocznie)

Trasa 1 palety burt: 131 m (31 km rocznie)

Osobne pola odkładcze po i przed procesami

114 km rocznie
31 km rocznie 40
Trybik - grafika

Podjęte działania

Opracowanie Layout’u stanu obecnego w formacie *.cad

Analiza przepływu materiału na hali produkcyjnej [Fot 1]

Przygotowanie koncepcji stanu przyszłego [Fot 2]

Uwzględnienie ograniczeń hali oraz braku możliwości przestawienia dużych maszyn

Pieniądz - grafika

Uzyskane korzyści

Trasa 1 palety podestów: 53 m (35 km rocznie – mniej o 69%)

Trasa 1 palety burt: 83 m (19 km rocznie – mniej o 39%)

Wspólne pola odkładcze po i przed procesami

54%
Oko - grafika

Zdjęcia

analiza przepływu materiału

Fot. 1 – Przepływ stanu obecnego

Przykład case study: Diagram spaghetti, projektowanie przepływu

Fot. 2 – Projekt stanu przyszłego

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-12-21T15:34:24+00:00
14

Przepływ materiału na hali

napisano przez: Patryk Cichorczyk Do przeczytania w 9 min
0