CASE STUDY 8

5S na spawalni

Spinacz - grafika

Opis przypadku

Produkcja

produkcja elementów metalowych

Główne procesy

cięcie, spawanie, gięcie, lakierowanie, montaż, pakowanie

Założenia

na hali znajduję się 15 kabin spawalniczych,
w których pracują spawacze na pierwszej
i drugiej zmianie. Każda kabina ma swoje wyposażenie w zależności od wykonywanego detalu. Podczas wykonywania badań migawkowych, wykryto duży udział czynności zbędnych – głównie szukanie narzędzi.

BRANŻA

PRZETWÓRSTWO STALI

ZATRUDNIENIE

+ 100

PROCES

PRODUKCJA

NARZĘDZIE

5S

Spadek wartości - grafika

Straty

Strata czasu na szukanie – dziennie 8,3 h (25 minut x 10 osób x 2 zmiany)

Brak kompletu wyposażenia do wykonywanych czynności spawania

Chowanie narzędzi przez pracowników

Brak nadzoru nad wyposażeniem

Trybik - grafika

Podjęte działania

Wybór kabiny pilotażowej

Selekcja wyposażenia – zostawienie tylko potrzebnego [Fot 1]

Systematyka – układanie wyposażenia [Fot 2]

Standaryzacja – opisanie wyposażenia i miejsc składowania [Fot 3]

Przeprowadzenie audytu 5S

Wdrożenie 5S w pozostałych kabinach

Pieniądz - grafika

Uzyskane korzyści

Usprawnienie pracy spawania – eliminacja szukania 25 minut dziennie/osoba

Wizualizacja wyposażenia

Sprawne narzędzia adekwatne do wykonywanych czynności

Poprawa bezpieczeństwa

Oko - grafika

Zdjęcia

5S na spawalni - case study

Fot. 1 – stan początkowy

Case study: 5S na spawaniu - tablica z narzędziami

Fot. 2 – tablica cieni

Standard 5S - case study spawalnia

Fot. 3 – standard stanowiskowy 5S

Szkolenie Online
Jak wdrożyć i utrzymać 5S w biurze

           optymalizowanie procesów biurowych
           doskonalenie stanowiska i przepływu pracy
           identyfikowanie marnotrawstwa
           redukowanie kosztów

Metodyka Global 8D - kurs online
Zobacz szkolenie

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2020-11-27T16:10:12+00:00
14

5S na spawalni

napisano przez: Piotr Golonka | Lean Action Plan Do przeczytania w 11 min
0