SIX SIGMA

Jest to kluczowe narzędzie stosowane do redukcji i kontroli zmienności procesów. Strategia ta korzysta ze strukturalnego podejścia do wyznaczenia oceny i kontroli kluczowych charakterystyk produktu bądź procesu. Ostatecznym celem Six Sigma jest osiągnięcie powtarzalności i przewidywalności. Dzięki tym działaniom możliwe staje się wykrywanie potencjalnych wad, jeszcze przed ich wystąpieniem.

Zakres szkolenia:

  Jakość:

   Czym jest jakość
   Zmienność procesu
   Powstawanie kosztów
   Strategia poprawy jakości

TERMIN do ustalenia
CZAS TRWANIA 8 godzin
MIEJSCE do ustalenia
CENA 990 ZŁ
Szkolenie Six Sigma - zarządzanie odchyleniami

  FMEA:

  Rodzaje analizy
  Tworzenie FMEA – formularz
  Określenie kluczowych elementów
  Schemat funkcjonowania

  Analiza statystyczna:

  KPCd oraz KPCm
  Rodzaje kart kontrolnych
  Interpretacja danych
  Metody zbierania danych

Korzyści:

  Poprawa zdolności produkcyjnej
  Wzrost żywotności produktów
  Zapobieganie brakom, naprawom, poprawkom
  Redukcja kosztów jakości

Informacje dodatkowe:

    Certyfikat ukończenia szkolenia
    W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe
    DOSTĘP DO KURSU ON LINE – INTRO TO LEAN (www.kursylean.pl)

PYTAJ I ZBIERAJ ODPOWIEDZI

Kraków

ul. Radzikowskiego 100J

31-318 Kraków

Wrocław

pl. Solny 14 lok. 3

50-062 Wrocław

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080

NAPISZ DO NAS