GRY OPTYMALIZACYJNE
LEAN MANUFACTURING – już niedługo!!!

Zagraj i sprawdź, czy uda ci się uzyskać optymalny wynik!

USTAWIANIE HALI

Optymalizacja ustawienia wyposażenia na hali produkcyjnej.

   Ustawienie wymaganego wyposażenia na hali

   Minimalizacja sumarycznej drogi transportowej dla wszystkich produktów

KIEROWANIE PRODUKCJĄ

Optymalizacja kosztów produkcji

   Zaspokojenie popytu

   Minimalizacja kosztów w ciągu roku

   Maksymalizacja efektywności wykorzystania maszyn