DPU, DPMO

DPU, DPMO – co oznaczają te skróty?

DPMO, DPU to wskaźniki jakościowe, miary metodologii Six Sigma. Pierwszy w DPMO (Defects Per Million Opportunities) określa ilość defektów na milion możliwości ich powstania. Precyzyjniej tę koncepcję tłumaczy wzór.

Okazje wystąpienia defektów można określić na przykład na podstawie kluczowych charakterystyk, czy planu kontroli. Jeżeli dla danej części występują 3 szczególne parametry oceny (np. zdefiniowane CTQ), każdy z nich staje się okazją do wystąpienia niezgodności.

DPMO

Pobierz bazę wskaźników produkcyjnych

za darmo!

Wskaźniki produkcyjne

Drugi wskaźnik, DPU – Defects Per Unit określa liczbę defektów na jednostkę, tym samym wzór uproszczony jest o wartość miliona w liczniku oraz o liczbę okazji w mianowniku.

Miara ta uzupełnia pierwszy wskaźnik, ponieważ należy pamiętać, że dla każdego produktu, czy klienta może występować zupełnie inna liczba okazji.

DPMO (Defects Per Million Opportunities)

Aby kompleksowo zarządzać produkcją warto nie tylko znać wzory, ale również korzystać z odpowiednich narzędzi. W celu zaopiekowania się wszystkimi procesami firmy produkcyjnej, warto sprawdzić aplikację ZaPro, która odpowiada na specyficzne wyzwania tej branży.

Szkolenie Online
Koło Jakości

Projektowanie kompleksowego systemu rozwiązywania problemów
Zbieranie wartościowych danych
Monitorowanie wdrożonych rozwiązań

Zobacz kurs

Zostań Lean Liderem Green Belt i zyskaj
oszczędności dla firmy

  • Projekt z możliwością uzyskania min. 50 000 zł oszczędności.

  • Praca na realnych przykładach z Twojej firmy i obszaru, w którym pracujesz na co dzień.

Chce zostać Lean Liderem