WCM

WCM – ang. World Class Manufacturing – czyli Produkcja światowej klasy to koncepcja zakładająca kompleksowy i zintegrowany system zarządzania. Łączy ze sobą elementy Lean Manufacturing, Total Quality Control, a także pozostałych metodyk mających na celu eliminację strat, poprawę wydajności, zapewnienie płynności przepływu, a także przestrzeganie wysublimowanych standardów jakości. Kultywowanie założeń ma doprowadzić do utrzymania konkurencyjność na rynku.

Graficzna i symboliczna prezentacja założeń WCM przypomina formę Domu Toyoty. Do głównych filarów należą:

  • Ciągłe doskonalenie,
  • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu,
  • Kontrola jakości,
  • Podział kosztów,
  • Wczesne zarządzanie wyrobem,
  • Wczesne zarządzanie oprzyrządowaniem,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa,
  • Rozwój pracowników,
  • Zarządzanie środowiskiem,
  • Logistyka.
WCM - ang. World Class Manufacturing

Szkolenie Online
Kaizen – ciągłe doskonalenie

Jak identyfikować i wykrywać straty?
Jak realizować warsztaty Kaizen?
Jak wdrażać usprawnienia?
 Jak efektywnie zarządzać zmianą?

Zobacz szkolenie