Jak efektywnie planować produkcję?

RAPORT: Ogólnopolskie badanie – Największe przeszkody planowania produkcji 2021

 

Planowanie produkcji, temat z pozoru prosty. Niemal każdy zna jego główny cel: określenie ilości wyrobów, które mają być wyprodukowane w określonej jednostce czasu. Problem zaczyna się wtedy, gdy dochodzi nam do tego ciągłe monitorowanie zdolności produkcyjnych, które zależą od dużej liczby czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych. Nawet nie posiadając specjalistycznej wiedzy, zdajemy sobie sprawę z konieczności elastycznego planowania w oparciu o zdefiniowane i zmieniające się okoliczności i parametry procesu. Jest to niezbędne do zachowania procesu wytwórczego na odpowiednim poziomie. Co sprawia nam najwięcej kłopotów, dlaczego planowanie jest takie trudne? Zapytaliśmy o to osoby, które zajmują się tym na co dzień.

W marcu 2021 roku na portalu LinkedIn przeprowadziliśmy badanie. Skierowaliśmy je głównie do planistów oraz kierowników produkcji. Uczestników poprosiliśmy o podzielenie się swoimi największymi obiekcjami, z którymi borykają się oni podczas procesu planowania. W ten sposób uzyskaliśmy ponad 160 odpowiedzi, które w dalszej części zostały opracowane i przeanalizowane. Wyniki pozwalają zaobserwować jakie kluczowe grupy przeszkód wpływają na planowanie oraz jakie są topowe problemy w ich obrębie. Przekonaj się, czy opisane poniżej problemy dotyczą również Ciebie i Twojej firmy!

 

Kim są uczestnicy?

Podział uczestników ze względu na płeć wygląda następująco: kobiety 23%, mężczyźni 77%.

  

Ankietowani to w większości pracownicy firm zatrudniających od 11 do 200 pracowników, nie zabrakło również osób, pracujących w dużych korporacjach, zatrudniających powyżej 500 osób. Uczestnicy reprezentowali różne branże, począwszy od przetwórstwa stali, poprzez automotive, branżę spożywczą, kończąc na branżach lotniczej i meblarskiej. Tak duża różnorodność pozwoliła uwydatnić cały przekrój trudności i ograniczeń, z którymi mierzą się obecnie firmy na polskim rynku. Na podstawie odpowiedzi wskazano ponad 380 problemów.

Pobierz raport

Zobacz raport przygotowany przez Krzysztofa Pawłowskiego – Partnera Zarządzającego Lean Action Plan, który na co dzień zajmuję się prowadzeniem transformacji Lean w firmach.

Pobierz pełny RAPORT w formie PDF

  Planowanie produkcji raport

  Jakie są kluczowe obszary problemów?

  Które obszary problemów są kluczowe

  Aż 94 wskazane problemy dotyczyły różnych aspektów zmienności, wysoko uplasowała się również dostępność – 89 problemów  i dostawy oraz magazynowanie – 59, co przy obecnej sytuacji na świecie nie jest dużym zaskoczeniem. Opóźnienia w dostawach, braki surowców szczególnie dotkliwe dla niektórych branż, stały się znakiem charakterystycznym dla produkcji ostatnich miesięcy. Biorąc pod uwagę kluczowość obszarów pod względem Pareto, warto zwrócić uwagę również na grupę dane – 40 problemów, a także komunikacja gdzie mamy 29  wskazanych przeszkód.

  Z którymi przeszkodami mierzymy się najczęściej?  – top 10

  Najczęściej wskazywaną przeszkodą jest terminowość dostaw oraz problemy z dostępnością materiałów – problem ten dotyka 14% ankietowanych.  Jeden z uczestników badania opisuje to tak:

  Głównym problemem jest brak odpowiedniego towaru. Aktualnie w branży meblarskiej popyt wyprzedza podaż, z tego względu często brakuje materiału, na którym ma się odbyć obróbka a to stwarza zawirowania w planowaniu.

  Na zmienność zamówień i prognoz klienta zwróciło uwagę prawie 10% badanych.

  Jeśli współpracuje się z małymi przedsiębiorstwami/odbiorcami często zdarzają się tzw. zamówienia na ostatnią chwilę, to kompletnie zaburza plan produkcyjny – zamówienia są małe, żeby móc je zrealizować trzeba przestawiać maszyny, co zajmuje dużo czasu. Wiadomo trzeba być elastycznym, ale to ma ogromny wpływ na organizacje pracy.

  Na podium znalazły się również awarie i przestoje, znaczenie których podkreśliło 7% uczestników. W dalszej kolejności wymieniano również absencje pracowników, która jest szczególnie dokuczliwa dla blisko 6%. Dużym problemem okazał się również brak bieżących danych – zmaga się z nim ponad 5%, podobnie jak z niewystarczającą dostępnością maszyn i zasobów.  Niemal 4,5%  opowiedziały się za brakiem systemu zbierania danych.  Taka sama ilość osób wyróżniła: zmienność zakresu prac oraz zakłócenia komunikacji między pracownikami. Ostatnią przeszkodą w top 10, są niewystarczające kompetencje pracowników, którą zauważyło blisko 4%.

  Co wpływa na zmienność – główny obszar przeszkód planowania?

  Wśród odpowiedzi wyróżniliśmy 5 kluczowych przyczyn. Prawie 40% odpowiedzi dotyczących zmienności to zmienność zamówień i prognoz klienta.  Jeden z ankietowanych napisał:

  Największymi przeszkodami w planowaniu są przede wszystkim nagłe zmiany zamówień w stosunku do planów produkcyjnych naszych klientów. Powoduje to czasem brak realizacji danego zamówienia ponieważ z dnia na dzień zmienia się opcjonalność / kolorystyka lub inny czynnik blokujący naszą dostawę. Podsumowując: największym problemem jest brak wczesnego mrożenia planów produkcyjnych.

  Blisko 18% trudności w obszarze zmienności jest związanych z wrzutkami i nioczekiwanymi zmianami zakresu prac. Dużą przeszkodą jest również zmienność priorytetów i algorytmów kolejności produkcji, która stanowi 14% odpowiedzi dotyczących obszaru zmienności. Jeden z respondentów podkreśla:

  Brak jasno określonych celów. Codzienne zmiany decyzji co jest priorytetem – praca zgodnie z forecastem, fill rate, realizacja zamówień klienta zgodnie z datą żądaną przez klienta. Brak decyzyjności i jasno określonej hierarchii celów, a także brak długofalowego planu działania bardzo utrudnia planowanie.

  Ankietowani wyróżnili, także zmienność związaną z cenami surowców oraz rynkiem, która stanowi 9,5%  oraz zmiany wielkości partii produkcyjnych sięgające 7,5% zdefiniowanych barier przydzielonych do tego obszaru.

  Co wpływa na dostępność?

  W obszarze dostępności, mocno wyróżnia się problem awarii i przezbrojeń, wskazało na niego aż 27 osób. W odpowiedziach możemy przeczytać:

  Przeszkody to przede wszystkim brak wiedzy planowania na temat czasu przezbrojeń i związanych z tym regulacji – czas nieproduktywny.

  Szczególnie dotkliwym problemem jak widać, jest także absencja pracowników, podkreśliły ją 22 osoby. Podobna ilość wyróżniła problemy z dostępnością maszyn i zasobów. Niezwykle ważne w planowaniu produkcji okazały się odpowiednie kompetencje pracowników, ich brak  zaznaczyło 15 ankietowanych.

  Co znajdziesz w raporcie? – szczegóły

  W raporcie między innymi :

  1. Charakterystyka uczestników (płeć, branże, wielkość firmy)
  2. Ciekawe spostrzeżenia – co mówią planiści i kierownicy produkcji
  3. Wyniki badania, a w nich:
   1. Top 10 problemów
   2. Kluczowe obszary trudności planowania
   3. Co wpływa na zmienność?
   4. Co wpływa na dostępność?
   5. Z czego wynikają problemy z dostawami i magazynowaniem?
   6. Od czego zależą problemy z danymi?
   7. Co wpływa na problemy z komunikacją?
   8. Z czym związane są problemy dotyczące wykorzystywanych narzędzi do planowania?
   9. Z czego wynikają problemy związane z typem produkcji?
   10. Z jakimi problemami jakościowymi się mierzymy?
  Planowanie produkcji raport

  Pobierz pełny RAPORT w formie PDF