Jak skutecznie
zbierać dane z produkcji?

Hala produkcyjna jest pełna danych i informacji, trzeba je tylko umiejętnie wykorzystać. Wiadomości takie jak ilość wyprodukowanych sztuk w ciągu dnia, koszt wytworzenia wyrobu, czas potrzeby na wytworzenie gotowego produktu, czy procent wadliwych detali, pozwalają spojrzeć szerzej na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, a wiedza ta wpływa na szybkość podejmowania kluczowych decyzji związanych z wydajnością czy kosztami.

Na początek mały spoiler! W tym artykule również znajdziesz przykład wykorzystania Excela!

Chyba nie zaskoczyliśmy Cię tym wstępem, doskonale wiesz już, że na końcu artykułu znajdziesz pliki Excel do pobrania z użytecznymi szablonami w temacie gromadzenia danych, czyli dokładnie tak jak w zeszłym tygodniu.

LAP Dane z produkcji grafika

Jeżeli jeszcze nie wiesz co przygotowaliśmy dla Ciebie w zeszłym tygodniu, koniecznie musisz nadrobić zaległości. Wejdź tu i sprawdź przygotowane przez nas Excelowe Tips & Tricks! Czas poświęcony na przeczytanie tego artykuły na pewno się zwróci – od teraz nie będziesz już tracił czasu na skomplikowane operacje – niejednokrotnie zastąpisz je kilkoma kliknięciami bądź jednym skrótem klawiszowym.

Wracamy jednak to dzisiejszego tematu. Znasz może ten cytat?

„Bez danych jesteś tylko kolejną osobą z opinią” – William Edwards Deming

Jeżeli nie, gorąco polecamy zapoznać się z sylwetką osoby, z której ust padły powyższe słowa.

Deming uważał, że 94% wszystkich problemów jakościowych powstaje z winy kierownictwa, które musi zaangażować się w zarządzanie jakością i zapewnienie jakości.

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że słuszność podejmowanych decyzji w zakresie zarządzania i organizacji produkcji zależy od posiadanych danych. W związku z tym, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

Jakie informacje powinniśmy posiadać, aby móc podejmować trafne decyzje biznesowe?

Jak zaprojektować formularze zbierania danych?

Jak optymalizować gromadzenie danych?

Jak często należy zbierać dane?

Jak często analizować zebrane dane?

Zlecenie produkcyjne

Pierwszym kontaktem pomiędzy biurem, a produkcją jest zazwyczaj zlecenie produkcyjne. W większości przedsiębiorstw produkcyjnych to forma zadania wprowadzana do systemu zarządzania, skąd jest następnie drukowana w postaci formularza i przekazywana na produkcję. W niektórych firmach stosuje się wyłącznie formę papierową zlecenia, a w jeszcze innych – formę ustną. Skuteczność ostatniego wariantu jak, zapewne się domyślasz, pozostawia wiele do życzenia.

W zdecydowanej większości przypadków źródłem danych z produkcji jest raport pracy operatora. Warto zatem zadbać, by zlecenie produkcyjne w twojej firmie było jasne i czytelne, wyposażone jedynie w te informacje, które są niezbędne.Innymi słowy, jeżeli operator dostał jasne instrukcje co ma robić, to łatwiej będzie mu raportować efekty pracy.

W jaki sposób NIE przekazywać informacji?
Ile razy spotkałeś się z sytuacją, którą przypomina ten filmik?

Karta pracy

Karty pracy to dokumenty, na których umieszczane są dane ilościowe, wydajnościowe i jakościowe dotyczące pracy operatora. Często dane te znajdują się na zleceniu produkcyjnym, przez co formularz przejmuje również funkcję karty pracy. Dlatego tak ważnym jest, aby skutecznie zaprojektować formularz zlecenia.

JAK ZAPROJEKTOWAĆ ZLECENIE PRODUKCYJNE I KARTĘ PRACY?

1. Pamiętaj, że nadmierne przetwarzanie jest stratą. Zadbaj więc, aby na zleceniu produkcyjnym znalazły się tylko niezbędne informację. Każdy dodatkowy tekst wpływa na czytelność i odbiór dokumentu.
Przedstawiony obok formularz zlecenia jest jednocześnie kartą obiegową pracy. Jest to dokument, na którym wpisywane są dane z kolejnych procesów. Na pierwszy rzut oka jest on przejrzysty i klarowny. Niestety ilość danych jaka jest w nim zawarta, powoduje stres poznawczy w odbiorze i prawdopodobnie operator będzie poświęcał dużo czasu i energii na znalezienie i wprowadzenie informacji zwrotnych dotyczących jego procesu. Nie zawsze uda się uniknąć pewnego przerostu danych na zleceniu, dlatego zawsze warto wspierać obieg dokumentacji zarządzaniem wizualnym, instrukcjami i szkoleniami.

2. Stosuj zarządzanie wizualne – Przejrzysty układ, pogrubiona czcionka w ważnych punktach, kolorystyczne wyróżnienia. Proste i delikatne zabiegi graficzne potrafią bardzo mocno zwiększyć czytelność dokumentu. Pamiętaj jednak żeby nie przesadzić – nie chcesz przecież wymieniać tuszu w drukarce co 2 dni.

3. Prowadź uporządkowaną strukturę danych – nie mieszaj danych różnej kategorii. Zacznij od informacji ogólnych na temat zlecenia, następnie przejdź do informacji dotyczących operatora i danych związanych z wykonaniem operacji. Zadbaj, by były to oddzielone od siebie segmenty dokumentu – zdecydowanie poprawi to komfort i jakość pracy.

JAKIE DANE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ NA FORMULARZU?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każda produkcja ma swój charakter, stąd też te same dane mogę mieć również zupełnie inne znaczenie dla różnych firm.

 PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE

Jeżeli mówimy o produkcji na zamówienie – czasochłonnych i skomplikowanych projektach, kluczowa będzie śledzenie rentowności zleceń, a więc powinniśmy zbierać dane takie jak czas trwania zlecenia z rozbiciem na poszczególne operacje, ilość części i komponentów zużytych do procesu, ilość osób potrzebnych do wykonania zlecenia. Dobrą praktyką jest również zbieranie problemów i uwag dotyczących zlecenia.

xxxx

POZNAJ SZCZEGÓŁY tego rozwiązania w naszym Case Study: Monitorowanie statusu produkcji  

Świetnym narzędziem do śledzenia realizacji tego typu zleceń są arkusze online „Google Sheets”.

Ich podstawowe zalety to umożliwienie pracy wielu osobom na jednym pliku w tym samym czasie i możliwość przypisania konkretnym użytkownikom ściśle określonych obszarów edycji. Takie rozwiązanie to przede wszystkim szybki i sprawny przepływ informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu i poprawa jakości spływających danych.

Co więcej, arkusze Google są darmowe i posiadają znaczną część funkcjonalności stacjonarnego arkusza kalkulacyjnego. Można również eksportować arkusze online do formatu obsługiwanego przez MS Excel, więc analiza i wizualizacja danych nie będzie stanowić żadnego problemu.

 PRODUKCJA NA MAGAZYN

W produkcji na magazyn ważna jest przede wszystkim ilość poszczególnych wyrobów wykonana w podczas danej operacji oraz poziom braków. Należy także pamiętać o rejestrowaniu numeru partii produkcyjnej wykorzystanej w procesie.

Jeżeli chodzi o istotny parametr, jakim jest czas wykonywania operacji – zwykły zapis czasu rozpoczęcia i czasu zakończenia nie wystarczy. Aby skutecznie planować produkcję w takim typie, musimy posiadać wierne dane dotyczące czasów trwania operacji. Nie ma tu lepszego narzędzia niż klasyczny chronometraż i standaryzacja pracy oparta o uzyskane z niego dane. Stosując chronometraże lub tzw. fotografie dnia, otrzymujemy faktyczne, szczegółowo podzielone czasy wykonywania operacji oraz, wchodzących w ich skład, zabiegów, co pozwala zidentyfikować marnotrawstwa.

 UTRZYMANIE RUCHU

Nie mniej ważną rzeczą jest gromadzenie danych dotyczących kondycji parku maszynowego. Aby produkcja przebiegała w sposób niezakłócony musi istnieć harmonogram przeglądów – z kolei, aby go wykonać, potrzebujemy danych, na których będzie się opierał.

WHITE TAG służy operatorom do zgłaszania usterek. RED TAG z kolei służy do zgłaszania awarii. Jeżeli tylko sumiennie będziemy reagować na zgłoszenia uzyskamy dane takie jak: ilość awarii w tygodniu, miesiącu, roku, czas trwania awarii, czas trwania napraw oraz czasy między awariami. Zauważ, że są to dane niezbędne do wdrożenia podstawowych wskaźników TPM, czyli OEE, MTBF, MTTR i nieco rzadziej używanego MTTF.

JAK OPTYMALIZOWAĆ GROMADZENIE DANYCH?

Prawdopodobnie jeszcze długo nie będziemy w stanie całkowicie wyeliminować udziału operatorów w rejestrowaniu danych z produkcji. Możemy za to z powodzeniem ułatwiać i przyspieszać im czynności związane z raportowaniem pracy.

 CZYTNIKI RFID I KODY KRESKOWE

Ta metoda ma dwie istotne cechy: znacznie przyspiesza zbieranie danych i odciąża operatora poprzez automatyzację wpisywania. Operator zbliża czytnik do kodu kreskowego lub chipu RFID, a dane dotyczące zlecenia lądują w odpowiednim miejscu w systemie. Za pomocą panelu dotykowego lub bezpośrednio w komputerze pracownik uzupełnia jedynie dane jak np.: ilość braków.

 POŁĄCZENIE MASZYN Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA

Pozostając w temacie automatyzacji danych, Jeżeli posiadasz w parku maszynowym nowsze modele urządzeń oraz system do zarządzania produkcją warto zastanowić się nad połączeniem maszyn z posiadanym systemem w celu częściowej automatyzacji zbierania danych. Można zbierać dane dotyczące stanu maszyny: dostępność, przestoje jak i czasy trwania cykli maszynowych, czasy trwania poszczególnych programów np.: czas cięcia lasera

JAK CZĘSTO NALEŻY ZBIERAĆ DANE?

Kolejny raz odwołamy się do specyfiki twojego zakładu.

Naturalną koleją rzeczy jest to, że im większa firma tym więcej danych będzie potrzebować. Rzućmy okiem np.: na branżę automotive, gdzie gromadzenie szczegółowych danych z dużą częstotliwością – nawet po każdej wykonanej operacji – jest nie tylko kluczowe z punktu widzenia zarządzania, ale jest również wymogiem obowiązujących tam norm.

W produkcji na zlecenie, o dużej czasochłonności wykonania zleceń, wystarczające może okazać się podsumowanie danych w cyklu tygodniowym.

JAK CZĘSTO ANALIZOWAĆ DANE?

Odpowiedź jest prosta. Tak często, jak często chcesz mieć możliwość poprawy. Oczywiście trzeba znaleźć złoty środek, bo sama analiza daje nam tylko obraz rzeczywistości i nikt nie zwolni nas z wyciągnięcia z niej odpowiednich wniosków.

Aby ułatwić Ci tę żmudną drogę zbierania danych i umożliwić szybsze przejście do działania, dzielimy się naszym doświadczeniem i udostępniamy Ci pliki, które pomogą podnieść Twoją produktywność.

Autor:
Marcin Wawer
Senior Excel Design Developer
mwawer@leanactionplan.pl

Pytanie lub komentarz? Daj nam znać!

Wszystko co tworzymy jest po to, aby pomóc Ci rozwiać się nie tylko w na drodze zawodowej, ale i w życiu prywatnym.

Będę Ci wdzięczny za każdy komentarz. Napisz proszę, czy podobał Ci się ten tekst. A może masz pewne wątpliwości lub zastrzeżenia? Chętnie wdamy się z Wami w dyskusję i odpowiemy na wszystkie pytania.

Mamy do Ciebie jeszcze serdeczną prośbę. Jeśli uważasz ten wpis za wartościowy, to podziel się nim ze znajomymi, którym mógłby pomóc sprawniej realizować swoje cele prywatne lub zawodowe.

Pamiętaj –  Pracujmy mądrzej, a nie więcej.

Szkolenie Online
Excel na produkcji -MASTER

TOP funkcji używanych na produkcji
 Narzędzie Excel wykorzystywane na produkcji
 Wskaźniki KPI i wizualizacja

Zobacz szkolenie
Szkolenie Excel

PLIKI DO POBRANIA