Lead Time

 Jak prawidłowo zmierzyć lead time i gdzie go wykorzystać?

Co to jest Lead Time?

Lead Time to czas wytworzenia produktu lub usługi. W najprostszym przykładzie to czas od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu jego dostarczenia.

Oś czasu - Lead time

Z punktu filozofii Lean upływający czas można podzielić na dwa rodzaje procesów: dodające wartości i niedodające wartości. Więcej o tym można uzyskać w darmowym szkoleniu (https://kursylean.pl/product/darmowy-kurs-lean-management/)

Dlaczego Lead Time jest ważny?

Z pewnością znane jest Ci powiedzenie „czas to pieniądz”, a może również z punktu widzenia finansowego Cash Flow (przepływ gotówki). Właśnie dla tych pojęć Lead Time jest bardzo ważny. Wyobraź sobie, że jesteś producentem mebli. Klient złożył zamówienie 1 marca. Surowiec został kupiony w ten sam dzień. Dostawca zamówienia wystawił Ci fakturę, gdzie czas realizacji to 30 dni. Twój Lead Time produkcji to 30 dni. 1 kwietnia klient może odebrać zamówienie, a Ty wystawisz fakturę z terminem 15 dni na zapłatę (oczywiście, można działać na przedpłatach, ale nie zawsze to możliwe). Co z tego wynika? 1 kwietnia musisz zapłacić za materiał, a nie masz gotówki od klienta, gdyż ta będzie dopiero 16 kwietnia. Gdyby Lead Time produkcji był 2 razy krótszy (15 dni). To po pierwsze, klient byłby zadowolony, bo otrzymałby meble zdecydowanie szybciej, a po drugie 1 kwietnia klient pewnie by zapłacił i byłaby gotówka na spłatę zobowiązań do dostawcy.

Przykłady zastosowania Lead Time.

Miernik Lead Time można użyć praktycznie do każdego procesu, nie tylko produkcyjnego. Czas potrzebny na realizacje danego zadania, nie odnosi się tylko do procesów produkcyjnych.

 W sprzedaży czas przejścia można mierzyć od momentu zapytania klienta do momentu przedstawienia oferty produktu. Będzie wtedy mówił jak efektywnie działa dział handlowy.

W systemie sugestii można mierzyć potrzebny czas od złożenia wniosku do jego realizacji.

W produkcji można określać globalny czas przejścia i dzielić go na poszczególne grupy asortymentowe lub mierzyć według etapów realizacji.

Przykładem są 3 równoległe strumienie wartości:

od pomysłu do uruchomienia produkcji (projektowanie, oferowanie, planowanie)

od surowca do gotowego produktu (produkcyjna)

od zamówienia do zapłaty (administracyjna)

Różne rodzaje Lead Time

Jak prawidłowo mierzyć Lead Time?

Lead Time można mierzyć ręcznie lub automatycznie. Sposób podyktowany będzie możliwościami występującymi w danej firmie. Jeżeli procesy są opomiarowane, dane możemy pozyskać wprost z systemu. Większość systemów mierzy Lead Time automatycznie. Podczas raportowania przez system szczegółów zlecenia (czas rozpoczęcia i czas zakończenia danego zlecenia), wylicza również potrzebny czas przejścia dla wszystkich produktów. Dodatkowo możemy uzyskać jeszcze więcej danych, takich jak: czasy przebiegu poszczególnych etapów produkcji, czasy przestojów, zatrzymań, a także dane o marnotrawstwach.

Jeżeli firma nie jest w taki sposób opomiarowania wszystkie te dane można zdobyć ręcznie. Na pewno wydłuży to zadanie w czasie, niż proste wyciągnięcie danych z systemu, ale może przyczynić się również do lepszego poznania procesów i identyfikacji problemów na miejscu zdarzeń.

Pierwszym krokiem jest wybór produktu lub rodziny produktu. Może to być np. kluczowy produkt firmy, produkt dla strategicznego klienta lub produkt przynoszący straty. Kolejną kwestią jest wybór konkretnego zlecenia produkcyjnego, które ten produkt realizuje. Następnie należy zapisać czas (datę i godzinę) rozpoczęcia pierwszej operacji dla wybranego produktu oraz po zakończeniu ostatniej operacji. Jeżeli zależy nam na czasie wszystkich operacji, międzyczasach (pomiędzy operacjami np. transport), uzyskanie czasu przestojów i innych, warto zrobić chronometraż dla całego procesu.

Szkolenie Online
Intro to Lean 

          Stosowanie zarządzania wizualnego
           Problemy jako szansa do optymalizacji
           Identyfikacja marnotrawstwa
           Wdrażanie działań w ramach Kaizen

Zobacz szkolenie

Zostań Lean Liderem Green Belt i zyskaj
oszczędności dla firmy

  • Projekt z możliwością uzyskania min. 50 000 zł oszczędności.

  • Praca na realnych przykładach z Twojej firmy i obszaru, w którym pracujesz na co dzień.

Chcę zostać Lean Liderem