Zarządzanie Procesami

POWRÓĆ DO NAGRANIA Z NASZEGO SPOTKANIA LIVE:

DLA KOGO JEST TEN LIVE?

osób zarządzających, którzy chcą efektywnie organizować procesy

pracowników firm, który chcą zrozumieć procesy i ich wpływ na pracę

osób, które chcą zdobyć wiedzę o metodach zarządzania procesami w firmie

PODCZAS WEBINARU DOWIESZ SIĘ

 czym jest zarządzanie procesami

 jaki wpływ na rozwój firmy ma podejście procesowe

 jak sprawdzać efektywność procesów

 jak przekonać pracowników do zbierania danych

CO OTRZYMASZ?

 odpowiedzi na pytania uczestników Live’a

 podsumowanie Live’a

Zarządzanie Procesami - podsumowanie
Zarządzanie Procesami - podsumowanie2
Pobierz całe podsumowanie